TRANSFORMACE CESTOVNÍHO RUCHU: ANEB JAKÝ MÁ DOPAD IOT NA TURISMUS

Samuel Dorsi - Apr 11, 2022
0

Internet věcí (IoT) rok co rok zásadně proměňuje odvětví cestovního ruchu tím, že zásadně mění způsob, jakým fungují různé interní procesy. Na jedné straně turistický IoT umožňuje lepší řízení výnosů a provozních nákladů. Na druhou stranu umožňuje větší automatizaci a obohacení zákaznické zkušenosti.

IoT, který neustále nabýva na popularitě, postupně dobývá profesionální svět. Tiskárny, počítače a další produkty se postupně stávají inteligentními.

Ale zatímco mnoho odvětví dnes může těžit z technologií IoT, cestovní ruch má nepochybně nejlepší předpoklady pro plné využití všech těchto výhod. Ale jaký je vlastně skutečný dopad IoT na turismus?

O čem je IoT?

IoT je obecný termín označující jakýkoli systém výpočetních zařízení nebo strojů vzájemně propojených prostřednictvím bezdrátové sítě.

IoT v konečném důsledku zahrnuje všechna zařízení a zařízení vybavená síťovou konektivitou, která jim umožňuje vzájemně komunikovat a přijímat a sdílet obrovské množství dat o svých uživatelích. To může sahat od propojeného systému domácí automatizace přes autonomní vozidla až po chytrá města se stovkami různých vzájemně propojených objektů.

Turistický IoT: příležitosti pro zúčastněné strany v sektoru

Jako světová jednička v cestovním ruchu přivítá Evropa každý rok téměř 800 milionů turistů. Pro udržení této pozice musí profesionálové v cestovním ruchu neustále inovovat svou nabídku a přizpůsobovat se potřebám nových profilů cestovatelů. Řeč je zejména o mobilních uživatelích a například digitálních nomádech.

S ohledem na tuto skutečnost patří nové technologie, jako je umělá inteligence, IoT a technologie distribuované účetní knihy (DLT), mezi trendy, které si nesmíte nechat ujít.

Využití chytrých zařízení v tomto případě umožňuje automatizaci různých procesů v hotelech a jejich pokojích nebo i v letadlech. Turisticky internet věcí do značné míry umožňuje generování tzv. chytrých destinací.

Tyto vysoce komplexní destinace zvyšují konkurenceschopnost. A to při zefektivnění marketingových procesů i výrobních procesů. Zároveň umožňují profesionálům v odvětví dosáhnout jejich cílů udržitelného rozvoje.

Internet věcí nabízí turistům větší kontrolu a lepší zákaznickou zkušenost než kdykoli předtím. A to optimalizací cesty jejich zákazníků a nabízením informací, které potřebují v reálném čase na jejich mobilním zařízení.

Další efekt IoT na cestovní ruch spočívá v tom, že pomáhá lépe porozumět potřebám návštěvníka. Jako samostatný komunikační kanál mohou připojené objekty shromažďovat a získávat využitelná data z vlastní konektivity zákazníka. Tato data pak mohou pomoci profesionálům v sektoru zlepšit rozhodovací procesy každého aktéra díky Big Data.

Ve skutečnosti turistický IoT umožňuje implementaci inteligentnějších a produktivnějších strategií, zejména tím, že umožňuje předvídat budoucí scénáře. A to pro celý hodnotový řetězec turistické destinace.

Aplikace IoT na turismus

Přestože jednou z nejznámějších aplikací IoT zůstává automatizace domácností v kontextu chytrého pohostinství, IoT v cestovním ruchu a cestování se nezaměřuje pouze na rozvoj „propojené místnosti“. IoT v cestovním ruchu skutečně může zlepšit řadu obchodních využití. V cestovním ruchu lze IoT využít mimo jiné následujícími způsoby:

Personalizace

Cestovní ruch IoT umožňuje vyšší míru personalizace v hotelech a v letadlech. IoT mimo jiné umožňuje zákazníkům lepší kontrolu a přístup k různým službám prostřednictvím centralizovaného zařízení nebo vlastního mobilního zařízení. Navíc s IoT mohou turistické podniky umožnit zákazníkovi připojit všechna svá připojená zařízení k WiFi síti. Ti si pak budou moci dopřát zážitek jako doma.

Inteligentní cesta

Díky cestovnímu IoT je také možné co nejvíce zefektivnit zákaznickou zkušenost. A to platí ve všech oblastech cestovního ruchu. Například na letištích mohou chytré senzory přímo odesílat upozornění na mobilní zařízení cestujících a usnadnit jim hledání zavazadel.

V hotelech zase IoT umožňuje hladší proces odbavení. A to zejména tím, že hostům umožňuje automatické odbavení ze svých chytrých telefonů. Vše bez návštěvy recepce s tím, že na svém chytrém telefonu obdržíte elektronické klíčové karty.

Nakonec v restauracích mohou senzory upozornit obsluhu restaurace na příchod zákazníka a automaticky poskytnout správné číslo stolu.

Inteligentní spotřeba energie

Optimalizace spotřeby energie je hlavním ekologickým a finančním problémem odvětví cestovního ruchu. A tento přínos představuje další pozitivní efekt IoT na turismus. Pokud připojené objekty mohou lépe personalizovat, umožňují také společnostem dosáhnout svých cílů v oblasti úspory energie, a to díky prediktivní údržbě.

Například v hotelech nové systémy umožňují plynulou regulaci pokojové teploty. To optimalizuje náklady na energii tím, že zajišťuje, že vytápění běží pouze tehdy, když je skutečně potřeba. Stejný princip lze aplikovat na osvětlení. Technologie IoT lze využít rovněž k automatické úpravě jasu žárovek.

Údaje o poloze

Díky turistickému IoT mohou profesionálové v cestovním ruchu také shromažďovat cenné informace o poloze zákazníků a posílat jim konkrétní informace, a to v nejvhodnější dobu a podle jejich umístění.

Údržba a opravy

A konečně, IoT lze také použít k tomu, aby samotná zařízení mohla dobře plnit svou roli. To se provádí poskytováním životně důležitých informací o jejich aktuálním stavu a provozním stavu v reálném čase. Jde o významnou výhodu, která umožňuje opravu nebo výměnu zařízení ve správný moment.

Shrnutí turistického IoT

Závěrem je potřeba jen dodat, že ačkoliv technologie internetu věcí nabízí profesionálům v cestovním ruchu nesčetné množství výhod, jejich integrace do podniku samozřejmě neznamená pouze vybavit se připojenými objekty. Nelze zapomínat, že síla IoT spočívá především ve vzájemném propojení různých objektů a vzájemné interakci mezi nimi.

Související články

Komentáře

Přidat komentář