ROSTOUCÍ TURISMUS VÁŽNĚ OHROŽUJE ANTARKTIDU

Ashley Nault - Oct 15, 2012
0

Antarktida přitahuje každoročně davy turistů. V novozélandské akademické obci zazněl názor, že turistika v této oblasti by měla být monitorována a podmíněna určitým pravidlům, aby nedošlo k ohrožení přírody.

Podle Daniely Liggettové, socioložky z novozélandské Univerzity v Canterbury znamená stálý nárůst turistů v Antarktidě vážné problémy. Následující výčet shrnuje některé její poznatky a návrhy nápravných opatření pro úřady.

- Turisté se začali o Antarktidu zajímat v polovině 60. let. V té době navštěvovalo ledový kontinent zhruba 500 lidí ročně.

- V letech 2007 a 2008 navštívilo Antarktidu neuvěřitelných 46 265 turistů, ale v poslední sezóně klesl jejich počet na 26 519. Úbytek návštěvníků má na svědomí světová ekonomická krize a embargo na těžká paliva vyplývající ze Smlouvy o Antarktidě, kvůli kterému se organizování cest kancelářím prodražilo.

- Cestovní ruch je důležitý, ale je třeba mít na paměti i životní prostředí.

- Dalším problémem je, že ne všechny velké lodě jsou leduodolné. Antarktické vody nejsou všude dobře zmapované a při střetu s ledem nebo skálou může dojít k potopení lodi. Záchranáři jsou přitom zatím schopni najednou odvézt do bezpečí 500 nanejvýš 1000 pasažérů.

- Výzkumy prokázaly, že lety nad koloniemi tučňáků vážně narušují život těchto živočichů. Tučňáci trpí zdravotními problémy jako návaly úzkosti a zvýšený srdeční tlak. Kdyby se návštěvníci drželi pravidel a drželi se od kolonií na vzdálenost 5 metrů, k tomuto narušování by nedocházelo. Je proto třeba rozšířit povědomí o ochraně tučňáků a volné přírody na kontinentu.

- Zároveň je třeba mít na zřeteli vliv změny počasí a lidských aktivit na antarktickou floru.

- Turismus s sebou přinesl i jiné změny prostředí. Hydraulická kapalina z lodních šroubů a šachet motoru znečistila místní vody a silný vítr rozsévá plastikové obaly a zbytky oblečení všude po okolí. Antarktida trpí také znečištěním ovzduší a nadměrným hlukem.

- Mezinárodní asociace antarktických cestovních kanceláří (IAATO) má přehled jen o svých členech, takže při vytváření nových nařízení se budou muset příslušné úřady obrátit o spolupráci i na ostatní kanceláře. Jedině tak mohou společně vypracovat praktický a logický plán.

- Přestože turismus na Antarktidě s sebou nese řadu problémů, najdou se na něm i pozitiva. Turistika zejména pomohla rozšířit povědomí o tomto kontinentu a mnoho návštěvníků se rozhodlo pomoci zachovat jeho přírodní krásy.

- Cestovní kanceláře se snaží vycházet vědcům vstříc a pokud to jde, dopraví je do Antarktidy zdarma a pomáhají jim i s dopravou potřebného vybavení. Vedle turistů jsou to právě cestovní kanceláře, které mohou jako pozorovatelé dohlížet na aktivity vědců a ostatních návštěvníků v Antarktidě.

Související články

Komentáře

Přidat komentář