JAK PLÁNUJE EVROPSKÁ KOMISE UKONČIT CHAOS CESTOVNÍCH OMEZENÍ

Larry Brain - Sep 14, 2020
0

Společná kritéria pro definování rizikových oblastí, tříbarevné mapování, lepší informace: Evropská komise chce vyřešit chaotickou situaci týkající se cestovních omezení v Evropě.

Z tohoto důvodu právě Komise předložila návrh koordinace nesouladných opatření přijatých zeměmi Evropské unie během letních měsíců.

O této otázce budou členské státy diskutovat „s výhledem na přijetí v nadcházejících týdnech“, ale myšlenka je jasná: dále harmonizovat cestovní omezení, aby byla zajištěna větší soudržnost s rozhodnutími přijatými evropskými zeměmi. Každá země totiž prozatím přijímá opatření, jaká chce.

Například ve Francii nejsou uvalena žádná omezení na cestující z jiných zemí EU, zatímco Maďarsko naopak uzavřelo své hranice nerezidentům do konce září, s výjimkou turistů ze zemí Visegrádské skupiny (kromě Maďarska, Česko, Slovensko a Polsko). Z tohoto důvodu obdržela země varovný dopis od Komise.

Jiné země ukládají cestujícím přicházejícím z oblastí, které jsou považovány za nebezpečné, testování nebo karanténu, někdy dokonce obojí.

Tato směsice, včetně pokynů, které se někdy oznamují bez předchozího upozornění, „způsobuje zmatek pro občany“, zdůraznila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. „Musíme zajistit větší přehlednost a předvídatelnost,“ řekla.

Semaforová mapa

Zatímco země uplatňují různá kritéria pro ukládání cestovních restrikcí do určité oblasti, exekutiva EU navrhuje, aby jakákoli klasifikace vycházela ze tří úvah: počet nových případů Covid-19 na 100 tisíc obyvatel hlášených za 14 dní, procento pozitivních testů mezi všemi testy za sedm dní a počet testů provedených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní.

Komise rovněž navrhuje, aby Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnilo týdenní mapu evropského prostoru, v níž budou zóny klasifikovány pomocí tří barev (zelená, oranžová, červená) na základě určitých prahových hodnot a údaje budou poskytnuty na regionální úrovni.

Červené zóny by byly ty, kde je počet nových případů Covid-19 větší než 50 po dobu 14 dní a procento pozitivních testů rovné nebo větší než 3 %, nebo kde je celkový počet případů nemoci vyšší než 150 na tisíc obyvatel po dobu 14 dnů.

Oblasti, kde chybí informace nebo kde je počet testů považován za nedostatečný, by byly „šedé“. Jen pro tyto oblasti by byla omezení povinná.

Aby se zabránilo překvapení občanů ohledně změn pokynů, navrhuje Komise, aby členské státy každý čtvrtek sdělovaly Komisi a dalším zemím nadcházející omezení nebo zrušení omezení a aby tyto vstoupily v platnost následující pondělí.

„Jsme přesvědčení, že žádnému občanovi Unie by neměl být odepřen vstup do jiné evropské země,“ uvedla von der Leyen. Bude vyslyšena?

Související články

Komentáře

Přidat komentář