Monitoring domácího cestovního ruchu

Sara Thopson - Jul 23, 2010
0

V polovině července 2010 byly vyhodnoceny výsledky první etapy (zima 2009/10) projektu „Realizace výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch“. Výzkum mapuje návštěvnost v jednotlivých turistických oblastech a regionech České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit.

Projekt je realizován od roku 2010 do roku 2014 vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní), na vzorku zhruba 50 tisíc respondentů ročně. Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách Czechchtourism.cz.

 

Hlavní výsledky zimní vlny 2010 

V rámci Výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch bylo za zimní etapu 2010 (únor až březen 2010) dotázáno 25 224 návštěvníků České republiky v 17 turistických regionech. Rozdělení turistických regionů a lokalit odpovídá novému rozložení turistických regionů zveřejněnému agenturou CzechTourism na svých webových stránkách ke dni 29. 1. 2010.

  

Shrnutí výsledků

1. Charakteristika pobytu

Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Šumava a Praha jsou regiony, které dokážou přitáhnout návštěvníky ze vzdálených koutů republiky (nad 100 km), a to výrazně častěji než ostatní regiony. 

Většina dotázaných do cílové destinace cestuje automobilem (72 %), případně vlakem (12 %, hlavně na Střední Moravu a Jeseníky) nebo linkovým busem (11 %, hlavně do Prahy nebo do regionu Plzeňsko a Český les).

V zimním období je jednodenní pobyt nejobvyklejší délkou pobytu. Vícedenní pobyty jsou častější v regionech s lyžařskými středisky.

Většina cestuje s partnerem/kou či známými (51 %) či sami (24 %). Cestování s dětmi je v zimních měsících méně obvyklé. 

Stravování v restauračních zařízeních je poměrně běžnou záležitostí a většina (78 %) využívá restauračních zařízení alespoň občas, pětina naopak téměř nikdy (nejčastěji v regionech Plzeňsko a Český les, Český ráj a Královehradecko). 

Průměrná útrata za den pobytu se pohybuje kolem 600 Kč na osobu (nejvyšší průměrná útrata byla zjištěna v Praze – 856 Kč, nejnižší naopak v Českém ráji – 420 Kč).

Převažujícím důvodem cest po ČR v zimním období je turistika a sport, poznání či relaxace. Nejlákavějšími aktivitami v místě pobytu jsou pěší turistika, poznávací turistika a lyžování/zimní sporty.

Loajalita v rámci ČR je poměrně vysoká, většina dotázaných návštěvníků/turistů se do místa pobytu vrací opakovaně a pro většinu je navštívený region jednou z variant zvažovaných při výběru dovolené.

 

2. Hodnocení regionu

Celkově panuje s regiony vysoká spokojenost návštěvníků / turistů s místem pobytu. Polovina z nich je dokonce velmi spokojena. I jednotlivé oblasti jsou hodnoceny dobře.

Celkovou spokojenost obecně nejvíce ovlivňují oblasti ubytování, stravování a služeb v cestovním ruchu v ČR obecně. V těchto nejdůležitějších oblastech patří k nejlépe hodnoceným regionům Šumava, Východní Morava a Českolipsko a Jizerské hory.

Naopak jsou návštěvníci / turisté častěji nespokojeni s dopravní situací v regionu, možnostmi parkování a nabídkou atraktivit pro předškolní děti.

 

3. Informační zdroje

Téměř polovina návštěvníků / turistů (46%) zaznamenala jakoukoliv reklamu na region pobytu. 

Nejvíce efektivními komunikačními kanály se ukázaly být internet a venkovní reklama (např. billboard). 

Nejčastěji využívanými informačními zdroji jsou internet a WOM (word-of-mouth, tj. informace od příbuzných či známých).

Naopak cestovní kanceláře a agentury nejsou návštěvníky / turisty pro domácí cestovní ruch zatím příliš využívány.

 

4. Trend 

Oproti zimě 2006/2007 narostl počet jednodenních výletů, hlavním dopravním prostředkem se stává automobil. 

Mírně roste význam turistiky a sportu jako hlavního důvodu návštěvy.

Zlepšování vybavenosti regionů, v některých místech přetrvává problém s infrastrukturou a dostupností.

Nárůst spokojenosti v oblastech: Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit, Vybavení regionu pro sportovní aktivity, Vybavenost regionu atrakcemi pro děti (nicméně stále zůstává 20% návštěvníků nespokojených), Péče o bezpečnost návštěvníků. 

Nárůst důležitosti internetu jako zdroje informací před návštěvou regionu (zvláště u mladší generace do 35 let).

 

Pro agenturu CzechTourism zpracoval PhDr. Michal Straka, Ipsos Tambor, s.r.o.  

Související články

Komentáře

Přidat komentář