VYSTAČÍ SI FRANCOUZSKÝ CESTOVNÍ RUCH POUZE S DOMÁCÍMI TURISTY?

Anna Luebke - Dec 7, 2020
0

Pro ty, kteří uvažovali o tom, zda bude cestovní ruch udržitelným způsobem ovlivněn pandemií Covid-19, právě poskytl několik odpovědí INSEE (Francouzský národní statistický a ekonomický institut).

Tento úřad představil údaje o cestovním ruchu ve Francii za období do září tohoto roku. Navzdory rozsáhlým plánům zotavení sektoru došli k závěru, že domácí turisté nestačili k záchraně odvětví v červenci a srpnu.

Zatímco Španělsko poskočilo z hlediska příjmů z cestovního ruchu o 30 let zpět, ve Francii je situace jen zanedbatelně lepší. A to i přesto, že po konci první vlny pandemie přišly místní úřady s mnoha celostátními a regionálními kampaněmi s cílem podpořit domácí cestovní ruch.

Podle údajů, které byly odhaleny, to však nestačilo. Došlo sice k jistému zlepšení, ale i tak během letní sezóny ztratily hotely 58 % přenocování ve srovnání s rokem 2019. Slavný slogan „zůstaň ve Francii“ byl sice ve velké míře dodržován, ale nevyrovnal ztrátu příjmů země, jejíž komunikace a přístup k turistickým destinacím jsou do značné míry orientovány na zahraniční zákazníky.

Mírné oživení díky místní klientele

Podle INSEE lze oživení z července a srpna tohoto roku považovat za „mírné“. Došlo k výrazným poklesům z hlediska přenocování obecně, jak bylo zdůrazněno výše, ale rovněž v kontextu přenocování rezidentních zákazníků (v červenci pokles 14 %), ač v srpnu došlo k růstu o 2 %.

Počet přenocování v metropolitní Francii tedy v období červenec-srpen 2020 činil 33,8 milionu. Kategorie nejvíc zasažena krizí zůstává kvůli omezenému mezinárodnímu cestování luxusní segment.

Tato čísla zdůrazňují skutečnost, že sektor, který není přizpůsobený místním zákazníkům a který se zotavuje z velkých omezení v letecké dopravě, bude pravděpodobně mít strukturální potíže.

Bude nutné přezkoumat rozvoj cestovního ruchu ve Francii?

Île-de-France je region, který utrpěl největší šok. Přenocování nerezidentů (zahraničních turistů) zaznamenalo za září a srpen pokles o 85 % a počet návštěvníků čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů poklesl o 79 %.

Celkově region ztratil 69 % přenocování ve srovnání s minulým rokem. Zatímco městské oblasti byly velmi těžce zasaženy, pobřeží zaznamenalo mírnější pokles (-9 %). Obecně lze říci, že turisté upřednostňovali moře (+14 %).

Na pobřežích Okcitánie, Nové Akvitánie a Pays de la Loire se celkový počet turistů dokonce mírně zvýšil (z +1 % na +2 %). Naproti tomu pobřeží Provence-Alpes- Côte d'Azur (-15 %) a Korsika (-24 %) zaznamenaly pokles.

Hory byly jedním z velkých vítězů letních měsíců v tomto roce. Návštěvnost francouzských pohoří zůstává stabilní díky přílivu místních turistů (+21 % ve srovnání s rokem 2019).

II. čtvrtletí silně ovlivněno první vlnou

Zdálo se, že září bude měsícem oživení celého sektoru, avšak nedošlo k tomu. Navzdory otevření téměř všech francouzských hotelů (94 %) ke kýženému cíli nedošlo z důvodu zdravotních opatření a nelibosti pracovních cestujících.

Další poplašná oznámení vlády a přetrvávání virtuálních setkání ve společnostech, včetně zrušení mnoha akcí, vedlo k omezení nejen profesionálního cestování, ale i toho volnočasového.

V září 2020 dosáhla návštěvnost turistů 11,8 milionu přenocování v metropolitních hotelech, což je pokles o 42 % ve srovnání se zářím 2019.

Obsazenost hotelů rezidentními turisty ve Francii klesla o 19 % ve srovnání s minulým rokem a obsazenost nerezidentních turistů poklesla o 81 %, zejména kvůli téměř úplné absenci mimoevropských turistů.

V tomto kontextu je opět třeba zmínit region Île-de-France, který je téměř výhradně zaměřen na zahraniční cestovní ruch.

Je téměř jisté, že tato krize bude mít na francouzský cestovní ruch a ekonomiku jako takovou velký dopad. A pokud se chování spotřebitelů nezmění, k návratu do „normálu“ jen tak nedojde.

Související články

Komentáře

Přidat komentář