EVROPSKÁ EKONOMIKA SÁZÍ NA CESTOVNÍ RUCH

Samuel Dorsi - Jul 11, 2011
0

Evropské země se snaží využít cestovní ruch. S jeho pomocí chtějí postavit na nohy ekonomiku, která v poslední době tolik utrpěla. Turismu se čím dál více daří i v zemích, které byly krizí zasaženy nejvíce.

Čísla z letošního roku vykouzlila úsměvy na tvářích mnoha evropských podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Turismu se daří v celé EU, nejvíce však v zemích, kde má zavedenou tradici. Rozvíjejí se ale i nové trhy.

Zdá se, že jak krize pomalu ustupuje, Evropa stále více spoléhá na osvědčený cestovní ruch, že ji pomůže zahnat ještě rychleji.

Cestovní ruch přináší Evropské unii každoročně 500 miliard EUR na HDP. A když se započítají i zisky z dopravy, kultury a stavebnictví, je výsledná částka dvakrát vyšší. Cestovní ruch zaměstnává 10 milionů občanů EU, v příbuzných odvětvích pak pracuje dalších 10 milionů.

Cestovní ruch je v EU zkrátka velký byznys. Mezi nejoblíbenější destinace patří tradičně Francie, která je zároveň nejnavštěvovanější zemí na světě. Dále sem patří Španělsko, Velká Británie a Německo, které je hlavním centrem obchodní turistiky v Evropě. Hlavně Španělsko má zájem na růstu příjmů z cestovního ruchu, a to kvůli masivní nezaměstnanosti. V současnosti je ve Španělsku bez práce každý pátý člověk.

Výše uvedené země a státy Lisabonské smlouvy zdůrazňují význam cestovního ruchu v EU. Země, které krizí utrpěly nejvíce, především Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko, zažívají od roku 2010 v oblasti turismu znatelný nárůst. Není proto těžké uhodnout, proč se Řecko tak usilovně snaží opět získat pozici jedné z nejoblíbenějších evropských destinací.

Související články

Komentáře

Přidat komentář