EVROPSKÝ CESTOVNÍ RUCH ČEKÁ POZITIVNÍ ROK 2022

Kevin Eagan - Feb 28, 2022
0

Evropská komise pro cestovní ruch odhaduje, že během roku 2022 by měl evropský cestovní ruch dosáhnout 80 % čísel z roku 2019.

Evropská komise pro cestovní ruch (ETC) pravidelně analyzuje vývoj na trhu a trendy, přičemž jeho poslední, nedávno zveřejněná zpráva je optimističtější.

ETC analyzuje, že již v roce 2021 vysoká proočkovanost v Evropě, digitální certifikát EU Covid-19 a uvolnění cestovních omezení pomohly cestovnímu ruchu zotavit se alespoň částečně.

Je pravda, že Evropa zaznamenala v roce 2021 ve srovnání s rokem 2019 pokles počtu turistů o 62 %. Chorvatsko (-37 %), Francie (-39 %) a Monako (-40 %) však byly výjimkou. Tyto tři země zaznamenaly nejmenší poklesy mezi evropskými státy.

Rok 2022 do značné míry smaže pokles cestovního ruchu z předchozích let

Varianta omikron na konci loňského roku však byla pro cestovní ruch brzdou, která zmařila zrychlené zotavení, které bylo zaznamenáno do podzimu 2021. Šíření viru vedlo k řadě nových cestovních omezení. ETC odhaduje, že první čtvrtletí roku 2022 tímto bude silně ovlivněno.

Výhled na rok 2022 však podle ETC zůstává pozitivní. ETC nyní odhaduje, že poptávka po cestování bude v roce 2022 pouze 20 % pod úrovní před pandemií. Oživení by bylo taženo především poptávkou po domácím a vnitroevropském cestování.

Očekává se, že vnitrostátní cestování v roce 2022 překročí své předpandemické vrcholy, zatímco objem cestování v rámci Evropy bude o 35 % nižší než v roce 2019. Mezinárodní cestování jako celek (na krátké i dlouhé vzdálenosti) překročí svou výkonnost v roce 2019 až v roce 2024. Časová perspektiva, která by platila i pro služební cesty.

Co se týče vzdálenějších trhů, ETC věří, že cestovní ruch v Evropě by těžil ze znovuotevření hranic mezi Severní Amerikou a Evropou. Odhaduje rovněž, že objemy cestování by se měly velmi rychle vrátit na úroveň před pandemií. Asie však bude stále chybět a budou absentovat velké trhy, jako je Čína a Japonsko. ETC očekává, že cestování na dlouhé vzdálenosti bude v roce 2022 o 48 % nižší než v roce 2019.

Rada Evropy zmírní omezení od 1. března

Pozitivním vývojem je však nejnovější doporučení Rady Evropy usnadnit cestování pro neevropské občany. V úterý 22. února Rada přijala aktualizované doporučení o dočasném omezení nezbytně nutných cest do EU. Omezení Covid-19 by měla být uplatňována s ohledem jak na situaci ve třetí zemi, tak na postavení jednotlivce.

Členské státy EU by proto měly očkovaným osobám umožnit cestování, které není nezbytné. To by zahrnovalo lidi, kteří dostali vakcínu schválenou EU nebo WHO. Lidé, kteří se uzdravili z Covid-19, by také mohli cestovat do EU.

Někteří z těchto cestujících však mohou být požádáni, aby se před odjezdem podrobili testu PCR. To by zahrnovalo ty, kteří nemají vakcínu schválenou EU. Mohli by také podstoupit krátkou karanténu.

Rada Evropy se domnívá, že zvýšení proočkovanosti a počet lidí, kteří dostanou posilovací dávku, nyní mění situaci. Stejně jako rostoucí počet certifikátů vydaných třetími zeměmi, které jsou uznávány jako rovnocenné digitálnímu certifikátu EU. Toto nové doporučení začne platit 1. března 2022 a poskytne cestovnímu ruchu výraznou podporu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář