HOTELY SPOLUPRACUJÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ UHLÍKU

Pat Hyland - Sep 12, 2011
0

Několik organizací v cestovním ruchu spolupracuje na řešení problému souvisejícím s emisemi, které vznikají při provozu hotelů. Hlavní cíle jsou dva, za prvé stanovit metody k měření emisí oxidu uhličitého a za druhé tyto emise výrazně snížit.

Hlavním problémem emisí uhlíku v hotelech nejsou samotné emise, ale jak je měřit. V současnosti neexistují žádné metody, jak emise oxidu uhličitého měřit a údaje, které hotely zveřejňují, mohou být zavádějící.

Nejednají zcela otevřeně a často měří v různých jednotkách. Vytvořít spravedlivou a objektivní statistiku je proto téměř nemožné. Bez společných metod hlášení škod a snižování a měření emisí je pokrok nemyslitelný. Situace se má ale brzy změnit.

Mezi hlavní organizace, které se do tohoto nového projektu zapojili, patří Carbon Measurment Working Group, World Travel and Tourism Council (WTTC) a International Tourism Partnership (ITP). Chtějí v první řadě popořit odpovědnost organizací v cestovním ruchu vůči společnosti a životnímu prostředí. V několika příštích desetiletích se ve svých projektech zaměří především na emise uhlíku. Do debaty o míře negativního vlivu cestovního ruchu na životní prostředí se zapojilo také 12 zástupců předních hotelových řetězců.

Některé hotely přislíbily snížit své emise uhlíku do roku 2035 o 50 % vzhledem k hodnotám z roku 2005. Tento závazek je velmi důležitý a ukazuje, že hotely berou tuto problematiku vážně. Jestli se podaří závazek splnit, závisí do velké míry na kritériích, která budou pro měření emisí stanovena. Také na poctivosti měřených hotelů a pospolitosti organizací, které se tohoto velkého projektu zúčastní.

Související články

Komentáře

Přidat komentář