Asociace cestovních kanceláří pomáhá turistickým cílům získávat návštěvníky

Theodore Slate - Jul 14, 2010
0

V roce 20. výročí založení Asociace cestovních kanceláří ČR vznikla sekce památek a významných turistických cílů, o jejíž činnost projevily velký zájem jak muzea, galerie, hrady, zámky, botanické zahrady, zoologické zahrady, města i obce, tak i cestovní kanceláře a agentury zabývající se příjezdovou turistikou do České republiky a domácím cestovním ruchem.

Česká republika má vzhledem ke své malé rozloze velmi vysokou koncentraci návštěvnických atraktivit pro zahraniční i tuzemské turisty. V posledních letech se samotné památkové objekty i turistické atraktivity do jisté míry stávají klasickým turistickým produktem, a proto je třeba pro udržení nebo zvýšení návštěvnosti uplatňovat všechny dostupné marketingové nástroje.

Ke zviditelnění turistických atraktivit vedle klasické propagace je vhodné využít i nabídky mnoha různých doprovodných programů, které umocňují zážitek klienta. Velký význam pro přilákání návštěvníků má i otevření některých dosud veřejnosti nepřístupných prostorů. Důležitou součástí nabídky klientům je vznik nových interaktivních výstav a expozic, které umožní přímé zapojení návštěvníka do děje, což ocení zejména rodiny s dětmi. Moderně koncipované expozice by měly pamatovat i na zahraniční návštěvníky a v neposlední řadě i na klienty handicapované.

Památková péče, průzkum památek i stav historické práce je v České republice na vysoké úrovni. Avšak vlastní marketing památkových objektů má poměrně velké rezervy.

„Prodej“ návštěvy turistických cílů naráží na mnohá úskalí. Někdy to je nepochopení správců objektů, kteří se zvýšení návštěvnosti obávají a veškeré aktivity komerčního rázu odmítají jako nedůstojné. Občas se u některých lidí přidává i určitá neochota dělat věci jinak než tomu bylo doposud.

Na druhé straně pracovníci cestovních kanceláří a agentur z nejrůznějších důvodů často nemají aktuální informace o nabídce významných turistických cílů. Hlavním zádrhelem bývá, že vedení objektů si neuvědomuje, s jakým předstihem musí být informace o novém programu k dispozici pro efektivní nabídku turistům. Pro cestovní kanceláře je pak jediným (a nejjednodušším) řešením nabízet turistům již zaběhnuté programy, což je velká škoda.

Nové trendy ve vývoji cestovního ruchu jednoznačně ukazují, že propojení cestovních kanceláří a turistických cílů je nezbytné zejména při získávání klientů k opakované návštěvě České republiky. Jestliže k nám turista přijíždí podruhé nebo dokonce potřetí chce navštívit místa, kde dosud nebyl a často má zájem o nejrůznější specializované programy.

Zájem o činnost sekce se neustále zvyšuje i ze strany cestovních kanceláří i agentur. Představitelé cestovních kanceláří si oblíbili zejména prezentace objektů, o čemž svědčí to, že všechna místa na prezentacích byla zcela obsazena. Cestovní kanceláře a agentury jednotlivé objekty a nové programy zařazují do svých nabídek pro klienty, umísťují na svých webech informace, které od turistických atraktivit získávají.

Asociace cestovních kanceláří globálně hájí zájmy všech svých členů.  Sekce památek a významných turistických cílů usiluje o to, aby jak cestovní kanceláře a agentury, tak i turistické atraktivity získaly co nejvíce klientů. A jak se nám to bude dařit, to záleží jen na nás a naší aktivitě.

Související články

Komentáře

Přidat komentář