KONGRESOVÝ A INCENTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V NĚMECKU: 2 SCÉNÁŘE ZOTAVENÍ PO PANDEMII

Tomas Haupt - Dec 21, 2020
0

Evropský institut pro MICE cestovní ruch (tedy kongresový a incentivní cestovní ruch) EITW analyzoval scénáře dopadu krize Covid-19 na trh v Německu.

Podle institutu se schůze, kongresy a události v roce 2021 budou zotavovat zdrženlivěji nebo dynamičtěji v závislosti na dalším výskytu infekce a lékařských a zdravotních ekonomických faktorech. Bez ohledu na dynamiku je jedna věc již jasná: trh se mění jak z hlediska nabídky, tak poptávky.

Během jara již EITW vypracovala několik scénářů zotavení sektoru po pandemii. Ty byly nyní aktualizovány na základě zjištění posledních několika měsíců. Který ze scénáře se s největší pravděpodobností stane skutečností, závisí na různých proměnných, jako je vývoj vakcín nebo dostupnost rychlých testů na Covid-19.

Scénář 1

Na základě „lehkého lockdownu“ na konci roku 2020 scénář 1 předpokládá, že se trh postupně začne zotavovat od příštího jara. V létě bude poněkud silnější, ale ještě se nevrátí na úroveň před pandemií. Pokud jde o počty, téměř 40 % původně plánovaných akcí se v roce 2021 uskuteční, a to s přibližně 30 % původně plánovaných účastníků.

Scénář 2

Scénář 2 předpovídá pomalejší regulované oživení kongresového a incentivního cestovního ruchu od jara 2021 se silnějším růstem až na podzim. Během celého roku by byla zorganizována pouze pětina plánovaných akcí, kterých by se účastnilo pouze 15 % očekávaných účastníků.

Je však třeba poznamenat, že tyto čísla jsou zaměřena čistě na fyzickou přítomnost účastníků a dosud nezahrnují virtuální nebo hybridní formáty, které nabírají na významu.

Strukturální změny

Z čistě kvantitativního hlediska bude podle současných propočtů zotavení sektoru pokračovat i po roce 2021. Kvalitativní strukturální změna na trhu však již začala, ale pandemie ji masivně urychlila.

Digitální transformace a megatrend udržitelnosti vytvářejí inovativní koncepty. Trend hybridních a prostorově distribuovaných setkání bude i nadále růst. Lidé se sice vrátí k setkáním tváří v tvář, ale ve většině případů se tyto akce budou virtuálně rozšiřovat, a tak se otevřou pro větší komunity.

A mnoho provozovatelů konferenčních a kongresových sálů již podle toho reaguje. Polovina konferenčních center, konferenčních hotelů a míst konání dotazovaných pro studii EITW uvedla, že kvůli pandemii investovala do technologií pro hybridní nebo digitální formáty. Druhá polovina už těmito technologiemi byla vybavena před krizí.

„Kromě nezbytné technické infrastruktury bude v budoucna ještě důležitější optimální design zážitků účastníků. Účastníci na místě a virtuální účastníci mají velmi odlišné potřeby – to je potřeba vzít v úvahu při navrhování obsahu a strategie událostí,“ říká Matthias Schultze, výkonný ředitel German Convention Bureau (GCB).

„Díky prokázané kompetenci v oblasti implementace a různorodým inovativním přístupům jsou němečtí organizátoři událostí pro to ideálně připraveni,“ dodal.

Inovace důležitější než kdy jindy

Aktuální a další zaměření inovační sítě Future Meeting Space, iniciované GCB a Fraunhoferovým institutem pro průmyslové inženýrství a organizací IAO, se také zabývá změnami na trhu a novým ekosystémem, který se z něj vyvíjí.

Tyto změny byly urychleny během pandemie. Ukázkovým příkladem toho je trend hybridních a digitálních akcí, které vyžadují rozvoj udržitelných a inovativních formátů událostí, služeb a obchodního modelu.

Inovace jsou pro design udržitelného prostředí událostí na trhu důležitější než kdy jindy.

Cílem celého procesu výzkumu Future Meeting Space je analyzovat výzvy nastíněné změny, použít scénáře v praxi, vyvinout hybridní a virtuální setkání, a přispět tak k zajištění vynikající pozice Německa jako místa setkání a kongresů v dlouhodobé perspektivě.

Související články

Komentáře

Přidat komentář