ZJEDNODUŠILI JSME MARKETINGOVOU KOMUNIKACI NAPŘÍČ JAZYKY

Tourism Review News Desk - Mar 9, 2020
0

Pokud jde o cestovní ruch, komunikace a transparentnost jsou klíčovými faktory pro získání důvěry zákazníků a růst podnikání. Jazykové bariéry tu byly po celá desetiletí a odradily mnohé od investicí v jiných zemích, to však již nemusí být problém.

Jednoduše řečeno, produkty, balíčky a zkušenosti se neprodávají, když cílový trh nerozumí, co je na prodej.

V posledních letech jsme pracovali na zjednodušení marketingové komunikace v cestovním ruchu napříč jazyky a kulturami. Odstraněním jazykových bariér a kulturních nedorozumění pomáháme byznysům v sektoru oslovit své cílové zákazníky efektivním marketingem v jejich rodném jazyce.

Se schopností poskytnout propagační nástroje a unikátní aktuality ze sektoru napříč různými jazyky, jsme schopni předat vaše poselství těm, kteří mluví anglicky, španělsky, německy, italsky, česky, polsky, rusky, čínsky a arabsky.

Odstraňte obtíže často spojeny s úsilím přilákání zahraničních návštěvníků a oslovte lehce potenciální zákazníky ze všech kulturních prostředí. Není třeba omezovat vaše podnikání na ty, kteří hovoří stejným jazykem jako vaši zaměstnanci. Posuňte své podnikání výše a upoutejte pozornost mezinárodních trhů.

Implementací marketingové strategie v různých jazycích můžete zprostředkovat vybrané zprávy libovolnému konkrétnímu publiku a vytvořit si důvěryhodné vztahy se zákazníky. Efektivní komunikace s těmito zákazníky výrazně zvyšuje pravděpodobnost prohlubování takových vztahů a vytváří určitý stupeň loajality. Naše služby navíc zajistí úspěšný zisk nových zákazníků a partnerů na celé řadě zahraničních trhů, včetně těch odlehlejších.

Překladové nástroje mohou samozřejmě pomoci při tvorbě zpráv určených pro konkrétní trhy, avšak často se objeví části, které se ztratí v překladu, především v absenci hovorových výrazů nebo z důvodu špatného překladu. To je jednou z oblastí, kterou mnoho byznysů nedokáže zvládnout a nespočet společností provádí neefektivní marketing, který zanechává špatný dojem u potenciálních zákazníků. Z tohoto důvodu je vícejazyčná marketingová komunikace určitým způsobem, jak se dostat před konkurenty a zůstat v popředí myslí zákazníků.

Vícejazyčná propagace vám nejen umožní oslovit cílový trh, ale umožní vám to udělat efektivně, s přihlédnutím ke kulturním rozdílům, a vytvořit turistickou marketingovou komunikační síť, která funguje.

Další informace o tom, jak mnohojazyčná komunikace může zjednodušit turistický marketing napříč jazyky a kulturami, naleznete zde.

Související články

Komentáře

Přidat komentář