MUZEA SVĚTA BĚHEM PANDEMIE A VÝHLEDY DO BUDOUCNA

Kevin Eagan - Nov 15, 2021
0

Pandemie Covid-19 má zničující dopad na cestovní ruch po celém světě. Krize uvrhla odvětví do chaosu, a to takřka bez výjimek.

Pododvětví, které bylo výrazně ovlivněno touto situací, je muzejní průmysl. Jaký je však skutečný stav tohoto sektoru? V tomto kontextu je třeba se podívat na tzv. Museum Index od organizací TEA a AECOM, který analyzuje situaci komplexně a v kontextu jednotlivých kontinentů.

Drastický pokles, ale více inovací

Podle indexu zaznamenala nejoblíbenější muzea světa pokles o 78 %, což z tohoto odvětví dělá jedno z nejpostiženějších v celém cestovním ruchu.

A i když je pravda, že pokračující oživení je slibné, vysoká návštěvnost, zejména o víkendech, vrhla světlo na další problém sektoru – nedostatek personálu.

Navzdory těmto znepokojivým ukazatelům však světová muzea ve velmi těžké době také prokázala velkou odolnost a smysl pro inovace.

Řada muzeí začala rozšiřovat svou nabídku online s cílem oslovit širší publikum, zejména mladší generaci. Muzea tak i přes to, že byla nucena zavřít, dokázala přežít a poskytnout veřejnosti neocenitelné zážitky.

Regionální specifika

Z regionálního hlediska Evropa zaznamenala pokles návštěvníků o 76 % v nejoblíbenějších muzeích na kontinentu. Na vrcholu žebříčku zůstal Louvre s poklesem „jen“ 72 %, a to především díky pozitivnímu začátku roku 2020.

Britské muzeum a Tate Modern v Londýně mezitím zaznamenaly pokles o 80 % a 77 %. Italský muzejní průmysl byl pandemií v Evropě zasažen nejvíce, přičemž Vatikánská muzea zaznamenala pokles o 81,1 %.

Severoamerická muzea na tom byla ještě hůř než evropská s průměrným poklesem o 81 % u těch 20 nejoblíbenějších na kontinentu. Například Národní přírodovědné muzeum ve Washingtonu zaznamenalo neuvěřitelný pokles o 86,4 %.

Americká muzea však prokázala velkou odolnost a postupně se vzpamatovávají, což dokládají údaje z tohoto roku. Některá muzea dokonce po naplnění kapacity musela některé návštěvníky odmítnout.

Asijská muzea byla pandemií také zasažena (-72 %), i když méně než evropská a severoamerická. Je třeba poznamenat, že zatímco návštěvnost Čínských muzeí byla podpořena vysokou domácí poptávkou, Tchaj-wan díky své zeměpisné poloze v minulém roce téměř unikl dopadům pandemie.

Nicméně poklesy v Číně byly stále výrazné. Například Národní muzeum Číny v Pekingu zaznamenalo pokles návštěvnosti o 78,3 %, zatímco China Science Technology Museum zaznamenalo pokles o 82,3 %.

Je však zajímavé poznamenat, jak se některá čínská muzea s uzamčením vypořádala. Například muzeum Sanxigdui v Sichuanu bylo nuceno zavřít pouhý den po otevření v roce 2020, ale reagovalo plně virtuálním slavnostním otevřením, které přilákalo asi 160 tisíc „návštěvníků“.

Digitální revoluce v sektoru

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit, že v sektoru probíhá digitální revoluce, která jde ruku v ruce s obecným trendem ve společnosti.

Pandemie vytvořila vysokou poptávku a nabídku digitálních a virtuálních produktů, a zatímco některé aktivity se pravděpodobně vrátí do své původní podoby, jiné se zcela změnily do té míry, že zůstanou pravděpodobně zůstanou nezměněny i v budoucnu.

K technologickému rozvoji došlo ve všech analyzovaných regionech, i když je to zvláště patrné v Severní Americe a Číně. Muzea ve druhé jmenované zemi využila k propagaci populární sociální sítě, jako je WeChat a Weibo.

Tento vývoj pomohl muzeím světa oslovit nedosažitelné publikum, například mladší obecenstvo, pracující matky, zdravotně postižené nebo starší lidi s pohybovými problémy. Stále však existují určité obavy, pokud jde o přístup k digitálním platformám, přičemž zúčastněné strany volají po spravedlivějším řešení.

Vyhlídky po pandemii

Výhody digitálních a virtuálních formátů jsou jasné, od jejich flexibility až po skutečnost, že jsou jednoduše levnější. Současná vysoká poptávka po osobních muzejních zážitcích však jasně ukazuje, že veřejnost se do muzeí chce vrátit.

V této souvislosti, jak již bylo uvedeno výše, se jeví racionální říci, že virtuální platformy nebudou převažovat ve všech kategoriích muzejní nabídky. Je však třeba na ně nahlížet jako na investici do budoucnosti na extrémně konkurenceschopném trhu.

A přestože pandemie přinesla muzeím světa mnoho obtíží a problémů, index obecně věří, že se muzea vrátí jako silnější součást kulturní sféry, a to především díky své kreativitě a vynalézavosti.

Související články

Komentáře

Přidat komentář