POST-COVID-19 ÉRA: NÁVRAT KE TRADIČNÍM HOTELŮM?

Samuel Dorsi - May 4, 2020
0

Podle Světového ekonomického fóra do roku 2025 digitální transformace přinese cestovnímu ruchu přidanou hodnotu téměř 305 miliard amerických dolarů. Očekává se, že třetina této hodnoty posune od tradičních hráčů na nové online konkurenty, zejména digitální platformy.

Tyto platformy se staly na trhu již takřka nepostradatelnými až do stavu, kdy se celá odvětví tradičního hotelového průmyslu dostaly do velkých potíží.

Krize související se šířením nemoci Covid-19 by však tento trend mohla zvrátit ve prospěch tradičního průmyslu, a to za předpokladu, že prokáže „zdravotní agilitu“.

V odvětví cestovního ruchu lze rozlišovat dva typy platforem: distribuční platformy, které provádějí rezervace na internetu a sjednávají sazby se společnostmi, hoteliéry nebo touroperátory (Booking, Hotel.com, Expedia, Priceline apod.) a platformy služeb, které lze rozdělit na platformy „sdílení“ a platformy „na vyžádání“.

Cestovní ruch je především znepokojen vývoje u platforem služeb spojených se sdílením a spoluprací, jako je carpooling (Blablacar atd.), pronájem ubytování mezi jednotlivci (Airbnb, HomeAway, Housetrip nebo Colectionnist) nebo poskytování služeb na vyžádání (poradenství, catering, VTC apod.)

„Obyvatelé“, kteří byli chudými příbuznými tradičního receptivního turismu, se díky internetu a rozvoji kooperativní ekonomiky stávají přímými hráči na trhu.

Jsou schopni poskytovat služby C2C, pokud jde o ubytování mezi jednotlivci (Airbnb, Couchsurfing atd.), prohlídky turistů, kteří chtějí vystoupit z „vyšlapané cesty“ (Greeters, ToursByLocals), domácí stravování (Vizeat, Eatwith), půjčování aut (OuiCar) atd.

Tento přístup je založen na tzv. sdílené ekonomice, která dává jednotlivcům příležitost využívat majetku druhých (auta, byty, předměty apod.) za úplatu.

To umožňuje, aby se nevyužitá nebo spící aktiva stala „produktivnějšími“, protože jsou „úročena“ v poměru k jejich použití.

Co se stane se servisními platformami v cestovním ruchu?

Tento typ byznysu reflektuje decentralizovanou ekonomiku, organizovanou v sítích, které odpovídají způsobu života, v němž má užívání přednost před vlastnictvím.

Odborníci charakterizovali tuto ekonomiku jako „společnost s nulovými mezními náklady“, ve které se občané, vedení užitnou hodnotou a nikoliv vlastnictvím, stávají střídavě výrobci a spotřebiteli zboží, služeb a dat.

Ale co se stane se servisními platformami v cestovním ruchu v důsledku současné Covid-19 krize? To je jednou z mnoha otázek o osudu vůdců předpandemické ekonomiky sdílení, jako je Airbnb. Tato společnost a její konkurenti transformovali trh s turistickým ubytováním, přetvořili čtvrti a celá města, protože se krátkodobé pronájmy rozšířily v turisticky atraktivních regionech světa.

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch a národní ekonomiky jsou ve volném pádu, jsou nyní vyhlídky na tento obchodní model chmurné. V blízké budoucnosti to vypadá opravdu katastrofálně, protože nejen, že došlo k celosvětovému poklesu rezervací na Airbnb, ale především vzájemná důvěra – lepidlo, které drží obchodní model platformy – se rozpadá.

Vzhledem k rychle se měnící situaci nabídla společnost Airbnb úplné zrušení všech rezervací provedených před 31. květnem, čímž zpochybnila důvěru pronajímatelů, kteří se domnívali, že budou zachovány pravidla pro zrušení rezervací, které dohodly se svými zákazníky.

Aby došlo k obnově důvěry s hostiteli, společnost Airbnb zřizuje fond ve výši 250 milionů amerických dolarů, který jim umožní kompenzovat až 25 % ztracených příjmů, a dalších 10 milionů dolarů pro „superhostitele“.

Bude to však stačit k obnovení tolik potřebné důvěry? To je dobrá otázka. Tvar a charakter turismu po jeho návratu do měst s vysokou přítomností Airbnb prozatím zůstává záhadou.

Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k návratu k tradičním hotelům kvůli obavám z provádění a dodržování hygienických opatření. Turisté mohou být méně nakloněni rezervovat si byt na Airbnb kvůli problémům s čistotou.

Možný přechod na turistické rezidence

Hotely jednoduše nemohou zaručit důkladné vyčistění po každém odjezdu, přestože hlavní hotelové řetězce již vytvořily zdravotní standard pro zajištění bezpečné hygieny v hotelech po krizi.

Nicméně po období, kdy byla vyzdvihována důležitost sociálního distancování, by turisté mohli být opatrní ve sdílení hotelových prostorů s vysokou fluktuací zákazníků. Mohlo by dojít k přechodu na turistické rezidence.

Tato ubytovací zařízení, spravovaná jako hotel, s pravidelnými úklidovými a zdravotními a bezpečnostními opatřeními, mohou pouze uklidnit turisty. Hotelový sektor, za předpokladu, že se prokáže být „zdravotně agilním“, může být ten, který se zotaví nejrychleji.

Pro města, která potřebují příjmy, by to nebylo špatné, protože hotelové rezidence obecně přispívají více z hlediska daní a upřednostňují zaměstnání na plný úvazek.

Krize přinutí mnoho majitelů krátkodobých nájemních bytů, aby našli jiné způsoby, jak splácet své půjčky, například nalézáním dlouhodobých nájemců.

Například v Dublinu dosáhl počet jedno a dvou lůžkových bytů k pronájmu v centru města nejvyšší úrovně za pět let letos v Březnu.

Podobný trend lze sledovat i v Londýně a Madridu. Pokud se bude pronajímat více bytů na celý rok, bude pravděpodobně možné sledovat zlepšení kvality života obyvatel v některých oblastech velkých měst, která jsou turisticky atraktivní.

Ve městech, která jsou nejkritičtější k dopadům krátkodobého nájemného na ceny bydlení a kvalitu života, jako je Paříž, Berlín a Barcelona, je možné, že zastavení cestovního ruchu rozšíří trh s pronájmy a zvýší dostupnost bydlení pro místní.

Zdá se tedy, že pandemie Covid-19 ukazuje limity ekonomického modelu založeného na nulových aktivech a mohl by vést k návratu tradičního ekonomického modelu založeného na lehkých aktivech ztělesněných značkou a zaručujících kvalitu služeb, v jejichž rámci od nynějška, a pravděpodobně na dlouhou dobu, bude hrát hygienická situace jednoznačně prim.

Související články

Komentáře

Přidat komentář