NEJISTOTA V LETECKÉM PRŮMYSLU POKRAČUJE: TURISTÉ VOLÍ SPÍŠE OPATRNOST

Andrew J. Wein - Jul 6, 2020
0

Od dubna do června tohoto roku provedla Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) tři velké průzkumy mezi cestujícími v letecké dopravě, které zahrnovaly ty cestovatele, kteří v posledních 12 měsících absolvovali alespoň jednu cestu. Otázky byly zaměřeny především na záměry v tomto ohledu v blízké budoucnosti.

Dotazováno bylo 4700 lidí z jedenácti zemí (Německo, Francie, Velká Británie, Austrálie, USA, Kanada, Chile, Indie, Japonsko, Singapur, Spojené arabské emiráty). Výsledky představila IATA spolu s výrobcem letadel Boeing minulý týden jako součást dvou webinářů s názvem „Obnovení důvěry v leteckou dopravu“ v USA a Indii.

Zarážející výsledky

Výsledky průzkumu jsou poněkud zarážející a měly by vést k zamyšlení. Dle nich více než polovina dotazovaných chce vyčkat asi šest měsíců, než znovu sednou na palubu letadla. Téměř každý však uvedl, že v příštím roce plánuje znovu létat.

Samotná IATA začátkem června oznámila, že nejnižšího bodu poptávky bylo dosaženo v dubnu a nyní opět dochází k jejímu růstu. Teď se však ukazuje rozsah negativního dopadu pandemie na poptávku, a to i po uvolnění mnoha omezení a alespoň částečném obnovení letecké dopravy.

Vývoj výsledků

První průzkum byl proveden mezi 22 a 25. únorem, kdy si veřejnost začala celou pandemickou situaci uvědomovat. V té době 60 % respondentů odpovědělo, že v nadcházejících měsících budou znovu létat.

Ve druhém průzkumu, který se uskutečnil v období od 6. do 9. dubna, bylo toto procento výrazně nižší. Zajímavý však byl výsledek průzkumu třetího (29. května až 2. června), kdy na některých místech již evokoval jakýsi kvazikonec pandemie.

V té době uvedlo 55 % respondentů, že by chtělo počkat nejméně šest měsíců, než opět nasedne do letadla. Kromě toho 83 % respondentů uvedlo, že nechce létat, pokud v místě určení bude existovat povinnost karantény.

Letecké společnosti bojují proti karanténním omezením

To je samozřejmě pochopitelná reakce. Skutečnost, že IATA to zdůrazňuje a vytrvale uvádí, že nelze získat důvěru cestujících takovými omezeními, má rovněž hodně společného s jejich lobováním. Téměř současně s webináři 24. června vydala IATA tiskovou zprávu, ve které asociace představila „Alternativy ke karanténním opatřením“.

Jak již bylo zmíněno, je rozumné, že letecká asociace bojuje proti karanténním požadavkům. Působí to však dojmem, že jediným možným způsobem, jak získat důvěru, je formou politického uvolnění. A to vše v tobě, kdy nespočet společností i soukromých osob čeká na vrácení peněž za nevyužité letenky. Letecké společnosti by mohly začít přesně tam – zavedením flexibilních způsobu rebookingu a speciálních hygienických iniciativ.

Související články

Komentáře

Přidat komentář