KRIZE NA SRÍ LANCE ZPOMALUJE OŽIVENÍ SEKTORU CESTOVNÍHO RUCHU

Laura Maudlin - Mar 28, 2022
0

Cestovní ruch po celém světě se po pandemii Covid-19 pomalu zotavuje, nicméně situace rozhodně není univerzální na celém světě. Ukázkovým příkladem toho je Srí Lanka, země, která se v současnosti potýká s významnými ekonomickými problémy.

Nejprve velikonoční bombové útoky v roce 2019, poté pandemie a nyní bezprecedentní ekonomická krize. Zdá se, že země, kde cestovní ruch tvoří 5 % hrubého domácího produktu, je v neřešitelném začarovaném kruhu.

Rekordní inflace a nedostatek zásob

Je jasné, že cestovní ruch je pro Srí Lanku zásadním odvětvím, a i proto poslední dva roky poškodily místní ekonomiku k nepoznání a přivedly zemi do hluboké finanční krize. A v důsledku toho nyní oživení cestovního ruchu, poněkud ironicky, výrazně stagnuje.

Inflace na Srí Lance dosáhla minulý měsíc neuvěřitelných 17,5 %, zatímco výpadky elektřiny a nedostatek plynu na vaření, paliva a dalších produktů po celé zemi se nyní staly pro místní obyvatelstvo běžným jevem. Vláda se zároveň přímo topí v zahraničních dluzích.

V důsledku toho se řada podniků v sektoru spoléhá na černý trh, aby si zajistila palivo, a přeplácí za základní produkty kvůli prudce rostoucím cenám. Zároveň se drtivá většina z nich potýká s již zmíněným výpadkem elektřiny.

To vedlo některé země, například Spojené království, které je jedním z hlavních zdrojových trhů Srí Lanky, k vydání cestovního varování s ohledem na nedostatek dodávek a výpadky elektřiny. V důsledku toho byly rezervace ze Spojeného království takřka zastaveny.

Ukrajinská válka a nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Oživení turistického sektoru je navíc ovlivněno i pokračující válkou na Ukrajině. V této souvislosti je třeba poznamenat, že od loňského listopadu, kdy se země znovu otevřela turistům, přijelo mnoho návštěvníků právě z Ruska a Ukrajiny.

Například v prvních dvou měsících roku 2022 tyto dvě národnosti představovaly čtvrtinu všech příchozích.

Nyní se příchody z obou zemí zastavily. Z Ukrajiny z pochopitelných důvodů, zatímco z Ruska především kvůli ekonomickým sankcím uvaleným Spojenými státy a Evropskou unií, které Rusům prakticky znemožnily utrácet nebo vybírat peníze v zahraničí.

A konečně, dalším aspektem, který brání oživení cestovního ruchu, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků na Srí Lance. I když je třeba říci, že jde o problém dlouhodobého charakteru.

S prohlubováním finanční krize se situace pravděpodobně ještě zhorší. Podniky v oblasti cestovního ruchu po celé zemi se v současné době potýkají s problémy najít zaměstnance ochotné pracovat za místní nízké mzdy, přičemž mnoho pracovníků se rozhodlo zemi opustit nebo zvolit jinou profesní dráhu.

Zatímco tedy srílanská vláda očekává, že do konce roku dosáhne cíle 1,3 milionu turistů, celkový obraz a vyhlídky turistického průmyslu vypadají velmi chmurně a lze jen těžko předpokládat, co by se muselo stát, aby se situace v blízké budoucnosti zvrátila.

Související články

Komentáře

Přidat komentář