CELOSVĚTOVÁ POPTÁVKA PO LETECKÉM CESTOVÁNÍ STÁLE VÝRAZNĚ NIŽŠÍ NEŽ PŘED KRIZÍ

Richard Moor - Aug 2, 2021
0

Celosvětová poptávka po letecké dopravě (měřeno v placených osobokilometrech, RPK) se v první polovině roku 2021 snížila o 66.7 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Toto číslo dokazuje obtížnou situaci globálního leteckého průmyslu v průběhu pandemie. Data zveřejnila minulý týden Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA).

IATA odhalila, že poptávka po mezinárodní letecké dopravě v červnu klesla o 80.9 % ve srovnání s červnem 2019. Na domácí straně, která se ukázala být silnější, klesla poptávka o 22.4 % při stejném srovnávacím základě.

Pozitivní stránkou tohoto odvětví je i nadále nákladní doprava, jejíž poptávka vzrostla v první polovině letošního roku o 8 % ve srovnání s rokem 2019. V červnu byl růst poptávky po nákladních letech 9.9 % ve srovnání s červnem 2019.

Generální ředitel IATA Willie Walsh zdůraznil, že průmysl je v postupném procesu obnovy, ale stále má před sebou řadu výzev.

„Poptávka po nákladních letech je současně na dobré úrovni. Věřím, že za udržení dodávek jsou odpovědní letečtí dopravci,“ uvedl v odkazu na menší prostor pro přepravu balíků v břiše letadel vzhledem k poklesu počtu osobních letů.

Dodal však, že poptávka po letecké dopravě je stále velmi daleko od ideálu. „Myslím, že to není to, co jsme očekávali. Víme, jak důležitá je pro toto odvětví mezinárodní poptávka.“

„Existují ale důkazy, že očkování je úspěšné. Vidíme rozdíly mezi očkovanými lidmi a těmi v nemocnicích. Důkazy jsou jasné a domnívám se, že plně očkovaným lidem by nemělo být bráněno v cestování,“ dodal Walsh.

Navzdory navyšujícímu počtu očkovaných proti Covid-19 po celém světě státy prokázaly odpor při znovuotevření hranic.

Podle údajů shromážděných IATA zavedly tři ze čtyř zemí omezení mezinárodní dopravy do června 2021 - buď prostřednictvím úplného lockdownu, karanténních opatření nebo zákazu vstupu cestujících ze zemí s vyšším rizikem.

Průzkum asociace v 182 zemích uvedl, že 23 z nich mělo v červnu trh zcela uzavřený pro mezinárodní provoz a 60 mělo omezení na regiony s vyšším rizikem. Kromě toho 52 vyžadovalo karanténní opatření pro cestující pocházející ze zemí s vysokou kontaminací. Pouze 46 cestujícím představilo otevřený trh a ukládalo opatření, jako je doklad očkování.

Toto číslo je velmi podobné identickému průzkumu provedenému v lednu tohoto roku, kdy bylo 28 zemí zcela uzavřeno, 67 mělo v některých regionech omezení, 44 vynutilo karanténní opatření v regionech s vyšším rizikem a 43 nevymáhalo omezení.

Podobnost mezi čísly asociaci ohromila, protože počet očkovaných lidí byl v lednu nulový. V červnu již mnoho zemí podalo přibližně 70 dávek vakcíny na každých 100 obyvatel. „Je nelogické bránit očkovaným lidem v cestování,“ řekl Walsh.

Podle generálního ředitele IATA je otevření mezinárodního trhu klíčové. "Mezinárodní letecká doprava není jen dovolená. Spojuje lidi a trasy. Spojuje byznys. Má velký účinek nejen na letecký průmysl nebo cestovní ruch,“ uzavřel.

Související články

Komentáře

Přidat komentář