MMR zahájilo realizaci Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu

Anna Luebke - Jul 5, 2010
0

Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu bude zaveden na základě zveřejněných výsledků analýz kvality služeb pro sektory hotelnictví, gastronomie, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Výsledky prezentovali zástupci zpracovatelských společností KPMG, Neumann Institut, Mag Consulting a zástupci Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj na seminářích, které proběhly ve dnech 28. a 29. června 2010. Analýzy byly provedeny v rámci projektu „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu“, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU.

Výsledky analýz přispěly k důkladnému zmapování stavu kvality služeb v cestovním ruchu v daných sektorech. Rovněž byl navržen systémový způsob kvality služeb v České republice. Jako optimální řešení pro tvorbu budoucího Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu se ukazuje implementace vícestupňového systému, známého např. ze Švýcarska nebo Německa, který bude pro potřeby České republiky upraven tak, aby byl v souladu s veškerou legislativou a zájmy jednotlivých cílových skupin. Další výstupy budou uveřejněny v průběhu září 2010.

Zpracovateli jednotlivých analýz byly společnosti KPMG Česká republika s.r.o, Neumann Institut s.r.o. a společnost Mag Consulting s.r.o.

Související články

Komentáře

Přidat komentář