REKONSTRUKČNÍ PRÁCE V NEPÁLU STÁLE POSTUPUJÍ VELMI POMALU

Gary Diskin - Aug 24, 2015
0

Nejasný plán a pozůstatky z dubnového zemětřesení, které otřáslo národem a zabilo více než 8000 lidí, brání Nepálu ve snaze obnovit těžce postiženou zemi. Avšak zbývající čas je velmi omezený, čas mezi koncem monzunových dešťů v září a začátkem těžké zimy je obyvatelům Nepálu k dispozici pro nezbytné rekonstrukční práce.

Takřka 600 000 domů a 300 000 jiných budov bylo poničeno během zemětřesení podle údajů vlády. V současnosti jsou obchody a školy umístěny v provizorních budovách mezi troskami. Troskami, které i nadále blokují cesty. Nejasné plánování vlády a demoliční práce, které postupují hlemýždím tempem, velmi vážně ovlivňují rekonstrukční proces.

Mezitím sendajský rámec, který Valné Shromáždění OSN přijalo v březnu, zvolil „Build Back Better“ (doslova Postav znovu lépe) jako jednu ze čtyř priorit, co se týče rekonstrukčních aktivit, jako pojistku proti budoucím katastrofám.  Výsledkem tohoto bude Nepál první testovanou zemí, především protože zemětřesení bylo první katastrofou ihned po přijetí rámce.

V reakci na pomalu postupující demoliční práce se majitelé domů sami rozhodli, že se budou na práci podílet. Některé obce poskytly buldozéry těmto dobrovolníkům, ale ve většině jsou lidé nuceni používat základní nářadí jako dláta či páky pro provedení demoličních prací. Kromě toho trpí Nepál velkým nedostatkem odborného dozoru, který zapříčiňuje větší riziko pro dělníky, přilehlé nemovitosti a kolemjdoucí při probíhajících pracích. Nedostatek prostředků je rovněž velmi znepokojivý.

Podle Renauda Meyera, zástupce Rozvojového programu OSN v Nepálu, mezinárodní společenství přislíbilo $4.4 miliardy, avšak většinu z toho investovaných do rekonstrukcí a ne do odklízení trosek. Meyer navrhl dvě možnosti, jak získat finanční prostředky pro demolice: první je uvolnění dalších finančních prostředků, což však dárci nenesou se zájmem, a druhý je oddělit část prostředků přidělených k rekonstrukci.

Co se týče rekonstrukce, slíbila vláda Nepálu obětem zemětřesení několik benefitů. Ty zahrnují počáteční grant $144, druhý grant $1,922 a 2% úročené půjčky pro domácí přestavby. Je tu však velký zmatek kolem vyplácení těchto grantů, neboť jsou k dispozici pouze odhady počtu obyvatel z roku 2011. Kromě toho přidává na obavách i fakt, že samotné granty by nebyly dostatečné pro výstavbu nových domovů.

To ale není vše. Experti se obávají, že lidé postaví domy, které budou příliš nebezpečné z důvodu nedostatečné podpory vlády a povědomí o materiálech potřebných k rekonstrukci po zemětřesení. Som Paneru, výkonný ředitel NGO Nepal Youth Foundation, řekl, že největším dilematem pro lid žijící na venkově je způsob, jakým by se měli postavit k přestavbě svých domů a jiných budov.

Někteří experti jsou toho názoru, že odklad vzniku Národního rekonstrukčního úřadu, který by dohlížel na rekonstrukční práce, rovněž přidal ke zmatkům.  Výkonný ředitel úřadu byl jmenován teprve 14. srpna, přibližně čtyři měsíce po katastrofě.

Nicméně mluvčí Ministerstva vnitra, Laxami Prasad Dhakal, prohlásil, že nezbytné zásady budou vydány, jakmile Ministerstvo financí finalizuje ustanovení o grantech a půjčkách. Amod Mani Dixit, výkonný ředitel Národní společnosti pro seizmické technologie v Nepálu, prohlásil, že navrhované konstrukční technologie, návrhy přístřeší a doručovací systémy budou brzy zveřejněny. Dodal, že začátek rekonstrukčních prací se očekává po monzunu a budou s největší pravděpodobností dokončeny za pět let.

Související články

Komentáře

Přidat komentář