RYCHLOTESTY NA PROTILÁTKY KE ZNOVUOBNOVENÍ DŮVĚRY V LÉTÁNÍ

Lisa Wallin - Sep 28, 2020
0

Testy na COVID-19 jsou v tuto chvíli celosvětově požadovány jako alternativa karanténních opatření. Současné testovací mechanismy však nelze označit za uspokojivé, a proto vkládá letecký průmysl své naděje do rychlých a levných testů na protilátky.

Už měsíce se hovoří o tom, že neustále se měnící pravidla karantény jsou velkým problémem pro cestovní ruch a letectví. Již v květnu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) poukázala na to, že takové regulace oddálí návrat do normálu letecké dopravy. Dosud však nebylo dosaženo velkého pokroku a karanténní opatření mají i nadále obrovský dopad na plánování a provoz letů. A to navzdory skutečnosti, že mnoho aktérů, včetně IATA, již dlouho volá po lepších alternativách.

Kompetentní asociace v leteckém průmyslu nyní požadují odpovídající testovací systém COVID-19, protože současný režim karantény vytváří atmosféru strachu z létání. Mnoho států EU však již zavádí testovací centra na letištích pro dokázání negativních výsledků testů COVID-19, které umožňují výjimky ze současných karanténních předpisů.

Dosavadní testovací mechanismy se však ne vždy ukázaly jako zvlášť vhodné. K získání výsledků testu PCR je třeba v nejlepším případě počkat několik hodin, obvykle však den nebo i déle. Během této doby existují tzv. „krátké karantény“ – nebo musí být test proveden předem, ale vždy nesmí být starší než časové období stanovené cílovou zemí. To vytváří pro cestující stres při plánování, neboť laboratoře často nezvládají nápor, a navíc jsou testy PCR relativně drahé, což představuje pro cestujícího další problém.

Nyní se však objevil nový zdroj naděje: takzvané testy na protilátky, které by mohly navrátit důvěru v létání. Tyto testy, stejně jako test PCR, vyžadují stěr z nosohltanu. Hodnocení je však poté mnohem rychlejší. Například rychlotest společnosti Roche poskytne výsledek do 15 minut. Analytické zařízení není nutné, stejně jako laboratorní testování. Výsledky studie také ukazují, že testy na protilátky mají takřka stejnou přesnost jako testy PCR.

Velký zájem aerolinek

Rychlotesty jsou navrženy tak, aby okamžitě detekovaly neinfikované a infikované osoby. Na jedné straně umožňuje efektivnější využívání zdrojů ve zdravotnictví (zejména v nadcházející chřipkové sezóně může takový test pomoci rychle vyloučit COVID-19 nebo okamžitě zahájit vhodnou léčbu). Na straně druhé by šlo rovněž o vítané usnadnění v oblasti cestovního ruchu.

Takové testy již nevyžadují nákladnou laboratorní infrastrukturu a jsou tudíž levnější než test PCR. Otázka nákladů je často i důvodem, proč implementace stále selhává. Navzdory skutečnosti, že přístupy se liší (například v Německu stát chvíli platil za okamžité testy na letištích), jsou obvykle za náklady stále odpovědni spotřebitelé. A tyto náklady byly až dosud pro testy PCR poměrně vysoké.

I z tohoto důvodu letecké společnosti sledují vývoj situace se zájmem. Podle informací Austrian Aviation Net zvažuje skupina Lufthansa používaní rychlotestů již od října.

Díky kontrolovanému testování příchozích cestujících z rizikových oblastí by tak mohla opadnout nutnost karantény. Ve svém důsledku může takto organizovaný postup vést k znovuobnovení důvěry v létání a vytvořit bezpečnou atmosféru v cestovním ruchu.

Otázkou však stále zůstává, do které oblasti odpovědnosti takové testy spadají? Musí je poskytovat úřady, letecké společnosti (tj. soukromý sektor), nebo letiště. Jak je v letošním roce zvykem, řešení komplexních problémů bude třeba hledat pod velkým časovým nátlakem. Bude tedy nutná koordinace všech aktérů v sektoru. Rychlotest společnosti Roche je připraven, ale na jeho pravidelné používání na letištích si pravděpodobně ještě budeme muset nějakou dobu počkat.

Související články

Komentáře

Přidat komentář