JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ ZPŮSOB CESTOVNÍ

Larry Brain - Jul 31, 2017
0

Technologie, konkrétně internet, mění způsob organizace a komercializace cestovního ruchu. Na jednu stranu, uživatelé necestují stejným způsobem, jak tomu bylo před pár lety. Důvodem je především to, že teď mají mnohem více možností. Na druhou stranu, turistické společnosti i destinace se sami ponořují do absolutní digitální adaptace.

Uživatelská digitalizace zapříčinila naprostou transformaci obchodního modelu. Technologie cestovního ruchu je nyní nezbytnou součástí pro všechny cestovní kanceláře a společnosti.
Zákazníci jsou mnohem náročnější a mají zkušenější a digitální profil. Cíle se mění a turisté přecházejí z pasivního subjektu, který potřebuje služby, na klíčovou součást, která je nesmírně zapojena do procesu.
Kombinovaná ekonomika, cestovní aplikace, virtuální průvodci. Cestovní ruch realizuje velké množství aplikací. Jak využívají těchto možností cestující samotní? Vedou si v tomto ohledu společnosti sektoru dobře? Jaká je strategie nových iniciativ narozených na internetu? A konečně, jak jsou prezentovány výhledy do budoucna v oblasti cestovního ruchu?

Technologie cestovního ruchu – nejdrastičtější změny

Není pochyb o tom, že cestovní ruch se v posledních letech otočil o 180 stupňů. Analogické procesy plné zprostředkovatelů jsou proč. Jaké byly nejvýznamnější změny?
Jednou z velkých výhod internetu je snížení nákladů. S menším počtem zprostředkovatelů jsou procesy efektivní a společnosti mohou šetřit čas a náklady, což se promítá v nižších cenách pro turisty. Ve skutečnosti je nízkorozpočtová turistika jedním z nejsilnějších trendů. Je to podnikání zaměřené zejména na mladé lidi.

Technologie podstatné mění způsob organizace cestovního ruchu


Obecné mínění je takové, že mladí lidé mají omezené zdroje, ale rozsáhlé znalosti o IKT a internetu. To nutí společnosti nabízet nové možnosti a konkurenceschopnější ceny. Uživatel si přeje, aby mu bylo nasloucháno a společnosti v tomto odvětví mohou od zákazníka získat spoustu zpětné vazby pomocí technologie cestovního ruchu. Bez jakýchkoliv složitostí se mohou poučit z potřeb uživatelů a využívat tyto informace ke zlepšování svých služeb.

Nejen vnitřní názor turistů je relevantní, důležité je i to, co projeví navenek. Hotelům, dopravním společnostem nebo cenové komparátorům hodně záleží na tom, co o nich píší zákazníci na internetu, ať už na fórech, v sekci komentářů vlastních webových stránek nebo sociálních sítích.

Na internetu mizí geografické bariéry. To umožňuje cestovním společnostem vstoupit na zahraniční trhy a oslovovat více zákazníků. Ve stále globalizovanějším a propojeném světě se to proto příležitostmi jen hemží.
Další velkou výhodou je možnost spolupracovat s dalšími mezinárodními společnostmi. Síla spočívá v jednotě a v odvětví tak konkurenceschopném a měnícím se jako cestovní ruch, je síla zásadní.

Éra spolupracující ekonomiky

Novými členy sektoru cestovního ruchu jsou společnosti zabývající se řízením spolupráce, které využívají technologie cestovního ruchu. Tyto společnosti mohou souviset s dopravou (uživatelé sdílející své auto na výlety), ubytování (soukromé ubytování na portálech jako Airbnb0 nebo nákupy (nákup nebo pronájem turistických předmětů na portálech jako Wallapop).

O tomto novém obchodním modelu se vedou vášnivé diskuze. Na jednu stranu se sektor oživil a zvýšil se příliv turistů. Na druhou stranu to však může být hrozba pro tradiční společnosti. Čas nakonec ukáže, jak se tento spor vyvine.

Vývoj technologie cestovního ruchu nutí společnosti k zásadním změnám v omezeném čase. Je zřejmé, že potřeby uživatelů se mění a společnosti se musí neustále přizpůsobovat. Turisté jsou aktivnější, společenštější a digitálnější a pouze inovativní myšlenky odpovídající jejich potřebám přežijí.

Související články

Komentáře

Přidat komentář