TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ: POPULARITA „ŠETRNÝCH“ HOTELŮ ROSTE

Gregory Dolgos - Dec 14, 2020
0

Koncept trvale udržitelného rozvoje se nyní stal jedním z hlavních aspektů řízení cestovního ruchu. Tato změna paradigmatu je výsledkem zvyšování povědomí o dopadu činnosti cestovního ruchu na životní prostředí, společnost a jednotlivé destinace.

Podle zprávy „Ecological and Sustainable Tourism: Profiles and Trends“ je 66 % turistů ochotno si připlatit za udržitelné hotely a značky. Údaje potvrzují, že odvětví cestovního ruchu stojí za přibližně 5 % celosvětových emisí skleníkových plynů, z čehož 1 % odpovídá sektoru pohostinství.

Až donedávna nebyl architektonickému aspektu v rámci udržitelného cestovního ruchu přikládán velký význam. Jak se však turistická infrastruktura stávala prominentnější, potřeba uplatňovat při jejich stavbě environmentální kritéria rázem vzrostla.

Kromě toho byly zavedeny různé projekty zaměřené na sladění cestovního ruchu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a cíli trvale udržitelného rozvoje. Mimo jiné stojí za zmínku i prohlášení roku 2017 za Mezinárodní rok udržitelného cestovního rozvoje pro rozvoj OSN.

Vzhledem ke své velikosti a vysokému dopadu na životní prostředí jsou udržitelné hotely klíčovým prvkem, na kterém je třeba pracovat v rámci udržitelné architektury.

Podle studie provedené Globální radou pro udržitelný cestovní ruch (GSTC) a Institutem hotelových technologií (ITH) by si 90 % dotázaných cestujících vybralo udržitelný hotel k pobytu a 34 % z nich by bylo ochotno si za tento typ ubytování připlatit.

Co je udržitelný hotel?

Udržitelný hotel je hotel, který je navržen s ohledem na životní prostředí a jehož provoz nemá negativní dopad na lokalitu, kde je postaven, ani na jeho okolí. Stejně tak se udržitelný hotel aktivně účastní místní komunity, využívá zdroje s úctou a podporuje ekonomický a sociální rozvoj města.

Stejně jako to vyžaduje udržitelnost v obecné rovině, tento typ hotelu nepřináší výhody pouze životnímu prostředí, ale také společnosti a komunitám, s nimiž interaguje.

Jaké jsou vlastnosti udržitelných hotelů?

Aby byl hotel považován za udržitelný, musí mít alespoň jednu z následujících vlastností:

  • Musí brát v potaz životní prostředí, kulturu a společnost v lokalitě, kde je postaven. To znamená, že hotel bude součástí místní krajiny, bude v souladu s přírodními živly, a především s lidmi a kulturou dané lokality.
  • Respektuje okolí z přírodního i sociálního hlediska. To zahrnuje zachování biologické rozmanitosti místního prostředí, snížení nerecyklovaného odpadu a zabránění využívání neobnovitelných zdrojů energie, které spotřebovávají místní prvky a vyčerpávají je.
  • Přispívá k rozvoji komunity a podporuje místní podniky. Na jedné straně udržitelné hotely fungují jako zdroje zaměstnanosti, protože komunita najde práci v hotelu a na druhé straně hotely navádějí cestující k využívání komunitních služeb.
  • Podporuje spotřebu místních produktů, což přináší ekonomické výhody a podporuje rozvoj místní identity destinace a zároveň posiluje prvky, díky nimž se odlišuje od ostatních míst.
  • Vyžívá obnovitelné zdroje energie k uspokojení většiny energetické náročnosti hotelu. To zahrnuje využití slunečné energie, větrné energie nebo konstrukci budov podle bioklimatických zásad.
  • Používá organické a recyklované materiály, včetně stavebních materiálů, čistících materiálů a hotelového spotřebního materiálů.
  • Respektuje zásady bioklimatického designu, aby bylo možné zcela omezit používání klimatizačních a topných systémů.

Související články

Komentáře

Přidat komentář