5 NEJVĚTŠÍCH MÝTŮ O UDRŽITELNÉM CESTOVNÍM RUCHU

Tomas Haupt - Apr 18, 2022
0

Žijeme v době, kdy jsou životní prostředí, udržitelný rozvoj, zelené energie, flexitariánství a nulové plýtvání jádrem mnoha zájmů a samozřejmě se to nemůže nedotknout cestovního ruchu.

Jsme totiž svědky sílící touhy ze strany cestovatelů, ale i profesionálů v cestovním ruchu „cestovat jinak“. Objevuje se množství nových způsobů cestování, nicméně je třeba říci, že třeba ohledně udržitelného cestovního ruchu koluje mnoho mýtů. Tourism-Review vám přináší pět nejvýraznějších.

Jde o totéž, co ekoturismus

Ekoturismus to samé, ale je jeho součástí nebo spíše podkategorií. Prvním principem ekoturistiky je senzibilizace k přírodě a jejím zdrojům, jejich objevování a ochrana.

Příroda a životní prostředí jsou tak jádrem cestování. Například výběr aktivit či dokonce ubytování bude založen na environmentálních kritériích s principem ekologické odpovědnosti a zachování biodiverzity. Je to prostě cestovní ruch zaměřený na životní prostředí.

Udržitelný turismus také integruje tento environmentální aspekt, ale nejen to. Doplňují jej sociální a ekonomické pojmy související s tímto sektorem. Můžeme tedy říci, že ekoturismus je jeho odvětvím, což ilustruje environmentální pilíř tohoto principu.

Jde o pouze venkovský koncept

Někteří říkají, že jde o synonymum venkovské turistiky, což je ale omyl. Environmentální aspekt často vede cestovatele k tomu, aby upřednostňovali aktivity v přírodě, objevování fauny a flóry, opětovné spojení s přírodou. Nicméně jde spíše o osobní volbu než realitu.

Mnohá ​​města vynakládají velké úsilí, aby znovu naturalizovala své centrální části a snížila jejich ekologický dopad tím, že nabízejí zelenou dopravu, ekologické bydlení nebo ekologicky odpovědné restaurace. Skutečný místní život, kultura a tradice mohou být stejně silné v některých oblastech hlavního města jako ve zcela neznámé a odlehlé části země.

Koncept udržitelnosti nás samozřejmě často zavede daleko od města, zejména proto, že se osobně snažíme do té přírody dostat. Ale udržitelně lze odpočívat i ve městech!

Je nepohodlný

Udržitelnost nemusí nutně znamenat žádný komfort. To, že se rozhodnete spát na ekologicky zodpovědném místě, neznamená, že budete muset jít na záchod venku a bojovat s místním hmyzem.

Navíc úsilí některých ekologicky odpovědných ubytovacích zařízení (solární panely, nakládání s odpadem, vodami, snídaně apod.) může být někdy pro klienta zcela neviditelné, pokud to není jasně uvedeno v komunikaci. Ve skutečnosti to pro vás nemusí nic změnit, zatímco dopad na životní prostředí bude obrovský.

Někteří samozřejmě mohou dát přednost minimalistickému a nekomfortnímu zážitku například v divočině, ale jde skutečně pouze o věc volby.

Je to solidární cestovní ruch

Sociální a ekonomické aspekty udržitelnosti mohou představovat solidární cestovní ruch. Takže zde, stejně jako u ekoturistiky, hovoříme pouze o některých aspektech udržitelnosti.

Pokud bychom měli zůstat u srovnání s ekoturistikou, ve které je životní prostředí jádrem cestování, u solidární turistiky je to člověk, kdo je středem, s ekonomickým rozměrem. Zde je cílem spravedlivě rozdělit finanční přínosy zájezdu mezi všechny místní aktéry, kteří se na „realizaci“ tohoto zájezdu podílejí. U každého účastníka zájezdu existuje skutečná představa o rovnosti.

Solidární turistika znamená spát nebo jíst v ubytovně nebo rodinné restauraci, nakupovat u místního výrobce, nakupovat suvenýry u místního řemeslníka. Zkrátka to znamená podporu samotného obyvatelstva místa, které jste se rozhodli navštívit.

Je drahý

Dalším běžným mýtem je, že je drahý, což je však naprosto mylné. Ve skutečnosti bude záležet hlavně na vás, vašich potřebách nebo přáních.

Pokud se například během vašeho udržitelného výletu rozhodnete zůstat v ekologickém ubytování, může to být klidně malý přátelský kemp, stejně jako velký palác. Rozpočet se tedy samozřejmě bude značně odvíjet opět od vaší volby.

Další příkladem je, že se během cesty rozhodnete jíst pouze místní produkty. Některé gastronomické restaurace pracují pouze s místními produkty, ale to může být i případ malého kiosku na rohu, který podává pokrmy výhradně z produktů vypěstovaných jeho majitelem. Je však zřejmé, že účet nebude stejný

Dále je například zřejmý kontrast mezi objevováním města na kole a objevováním města elektromobilem s řidičem. Udržitelný cestovní ruch zkrátka není dražší ani levnější, přizpůsobí se všem rozpočtům a přáním!

Související články

Komentáře

Přidat komentář