WTTC: KAŽDÝ DESÁTÝ BUDE PRACOVAT V TURISMU

Wayne M. Gore - Apr 18, 2011
0

Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví, které zároveň každoročně vytvoří řadu nových pracovních pozic. Podle WTTC každý desátý pracovník bude za deset let pracovat v turismu. 

 

Mnohé země mají potenciál stát se oblíbenými turistickými destinacemi – pokud se budou dostatečně propagovat a investovat do efektivní marketingové kampaně. Nejdůležitějším úkolem je samozřejmě turisty zaujmout něčím výjimečným a pak na daném konceptu dále stavět. Statistiky jednoznačně ukazují, že cestovní ruch je zdrojem významných příjmů státního rozpočtu. Některé země ve svém rozpočtu dokonce na zisky z turismu spoléhají zcela výlučně.

V cestovním ruchu také každoročně vzniká množství nových pracovních míst. Například jen v roce 2011 by na globální úrovni měly vzniknout celé tři miliony nových pracovních míst v rámci turismu. Podle stanoviska WTTC (World Travel & Tourism Council, Světová rada cestovního ruchu) se turismus brzy stane jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. WTTC dokonce předvídá, že do roku 2021 bude jedno z deseti pracovních míst spadat pod cestovní ruch.

Ekonomická krize z let 2008/2009 se pomalu chýlí ke konci. Přestože cestovní ruch byl rovněž do velké míry zasažen, jelikož mnozí se rozhodli omezit výdaje na dovolenou nebo vůbec nikam nejezdit, v roce 2010 vzrostl objem turismu o 4,5%. I když lze i nadále očekávat pozitivní vývoj, některé rozvojové ekonomiky nejsou ochotné do cestovního ruchu investovat více. Mnohdy dalšímu rozvoji cestovního ruchu brání přísná omezení a směrnice, v jiných regionech hraje velkou roli strach z terorismu nebo válečných nepokojů. Mnohé agentury pověřené propagací daných zemí mají také problém zorganizovat efektivní a správně cílenou marketingovou kampaň.

Podle některých komentátorů a odborníků je však možné se prosadit především s nabídkou méně obvyklého – ale velice populárního – vyžití. Jedná se o tzv. ‚zelenou‘ turistiku, ‚zodpovědné‘ a ‚etické‘ turistické nabídky. Především turisté z vyspělé Evropy a severní Ameriky vyhledávají takové dovolené a zájezdy, u kterých se nemusí obávat negativního dopadu na přírodní prostředí nebo na místní komunity.

Související články

Komentáře

Přidat komentář