VÁNOČNÍ TRHY V EVROPĚ: KDE SE USKUTEČNÍ A KDE BYLY ZRUŠENY?

Pat Hyland - Nov 2, 2020
0

Pandemie Covid-19 má nebývalý dopad na celý svět a obzvlášť na cestovní ruch. A s blížící se zimní sezónou vyvstává velký otazník, co se týče vánočních trhů, a toho, zda se budou během svátečního období konat.

Zatímco v České republice došlo ke zrušení trhů na pražském Staroměstském náměstí, některá jiná města stále s jejich uskutečněním počítají a přípravy jsou v plném proudu. To platí například o Brnu, Ostravě či Olomouci. Je však jasné, že letošní trhy budou jiné a bude nutné je přizpůsobit četným hygienickým opatřením.

Jaká je však situace napříč Evropou? Reakce zemí a měst se liší napříč kontinentem. V následujících řádcích se vám Tourism-Review pokusí nastínit vývoj situace s ohledem na největší a nejvýznamnější trhy v Evropě.

Německá města převážně ruší

Se zhoršující epidemiologickou situací v Německu roste i nejistota ve vztahu k vánočním svátkům, kdy není ani zdaleka jasné, zdali se uskuteční jako za normálních okolností.

Například vánoční trh na náměstí Marienplatz v Mnichově se má uspořádat i letos. Město se za tímto účelem vypracovalo podrobný hygienický koncept. Trh se letos rozšíří na Karlsplatz a celou Sendlinger Straße, což umožní více prostoru mezi stánky, a tedy i mezi návštěvníky.

Pokud by se však situace zhoršila, mohl by být Mnichov donucen trh zrušit, stejně jako tak učinila Praha. V bavorském městě se tak již stalo se zimním festivalem Tollwood, který byl po předchozím schválení zrušen.

Kolín nad Rýnem mezitím zrušil mnoho tradičních trhů, včetně slavného a největší u kolínské katedrály. Realizace dalších trhů zůstává otazníkem, přestože se město snaží přijít s udržitelným konceptem, který by jejich konání dovolil.

Norimberk a Frankfurt se vydaly stejnou cestou jako Kolín. Obě města oznámila zrušení svých trhů a z hlediska cestovního ruchu půjde o velký problém, neboť oba trhy každý rok přilákají více než 2 miliony návštěvníků. K témuž řešení se uchýlilo i hlavní město Berlín a Düsseldorf.

Vídeň ano, Štrasburk a Paříž ne

V dalších evropských zemích vyniká Vídeň jako jedno z měst, které uspořádá své slavné vánoční trhy. K dispozici bude 18 trhů s celkovým počtem 852 stánků, z nichž první bude pro návštěvníky otevřen od 12. listopadu.

Aby město udrželo akci pod kontrolou, vypracovalo komplexní koordinační koncept prevence ve spolupráci s odborníky v oboru. Myšlenkou rakouského hlavního města je nabídnout lidem během tohoto vánočního období „kus normálnosti“ ve velmi náročné době.

Španělský Madrid má rovněž v úmyslu uspořádat tradiční trh na Plaza Mayor. Otevřeno bude polovina stánků a pouze za přísných hygienických opatření.

Naproti tomu mnoho trhů ve Francii se letos neuskuteční. Kromě Paříže, kde byl zrušen slavný trh na Champs-Elysées, a Lyonu, se letos neuskuteční ani vánoční trh ve Štrasburku, který je nejstarším v zemi. Lucemburk a Ženeva se rovněž připojily k mnoha dalším městům, která zrušily svůj vrchol vánočního období.

Závěrem lze snad jen říci, že půjde o velmi odlišný vánoční období pro města napříč kontinentem. Navzdory tomu, že se některé trhy uskuteční, budou velmi extenzivně omezené, a proto bude i sváteční atmosféra pravděpodobně poněkud okleštěná.

Související články

Komentáře

Přidat komentář