VŠH vydala dvě odborné monografie se zaměřením na cestovní ruch

Dan Rang - Jun 7, 2012
0

Poslední květnový den roku 2012 byly na půdě Vysoké školy hotelové v Praze slavnostně pokřtěny dvě odborné monografie "Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu" a "Statistiky cestovního ruchu", které byly zpracovány v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD-37-07-2 Výzkum domácího a příjezdovéhonzahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomickýchndisparit.

Publikace s názvem Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvojencestovního ruchu byla zpracována autorským kolektivem pod vedením Ing. Antonína Franke, CSc., který byl odpovědným řešitelem projektu WD-37-07-2. "Jsem potěšen, že jsem mohl vést tým lidí z různých institucí, kterému se podařilo vydat tuto monografii. Na zpracování knihy se podíleli vedle zástupců z Vysoké školy hotelové v Praze i kolegové z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a České centrály cestovního ruchu-CzechTourism," doplnil vedoucí autorského kolektivu.

První část publikace zpracovaná v teoretické rovině se zabývá vztahem cestovního ruchu a regionálního rozvoje, lokálními a regionálními disparitami a možnostmi využití cestovního ruchu k zmírňování regionálních rozdílů. Druhá část publikace je zpracována formou případových studií za oblasti, ve kterých probíhalo řešení předmětného výzkumu. Konkrétně se jedná o Klášterecko v Ústeckém kraji, Českokrumlovsko a Lipensko v Jihočeském kraji, Mikulovsko v Jihomoravském kraji a Liptov a Zamaguří na Slovensku.

Odborná monografie Statistiky cestovního ruchu je výsledkem práce autorského kolektivu pod vedením Ing. Antonína Franke, CSc. Členové autorského kolektivu byli z Českého statistického úřadu a Vysoké školy hotelové v Praze. "Publikace by měla přispět k snadnějšímu a aktivnějšímu využívání statistických dat, na kterých lze dokumentovat vývoj cestovního ruchu. Pozornost je věnována jak regionální a národní úrovni v České republice, tak evropskému kontextu statistik cestovního ruchu včetně systému právních norem Evropské unie," konstatoval odpovědný řešitel projektu. Zvláštní pozornost byla věnována zhodnocení významu cestovního ruchu pro ekonomiku státu pomocí satelitních účtů cestovního ruchu. Distribuci a prodej knih budou zajišťovat Vysoká škola hotelová v Praze a nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

 

Objednání publikací je možné na níže uvedených kontaktech:

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. - studovna

- poštou: Svídnická 506, 181 00 Praha 8

- telefonicky: +420 283 101 168

- e-mailem: studovna@vsh.cz

Cena publikací včetně DPH:

Statistiky cestovního ruchu

(240 stran, brožovaná)

ISBN 978-80-7357-717-9 199 Kč

Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu

(352 stran, brožovaná)

ISBN 978-80-7357-718-6 309 Kč

Ing. Petr Studnička

tajemník katedry cestovního ruchu

studnicka@vsh.cz

Související články

Komentáře

Přidat komentář