Setkání zástupců světového průmyslu osobní námořní přepravy

Sara Thopson - Jan 21, 2012
0

Christine Duffy, prezidentka a generální ředitelka asociace Cruise Lines International Association (CLIA), dnes jménem organizací Cruise Lines International Association (CLIA), European Cruise Council (ECC) a Passenger Shipping Association (PSA) vyzvala organizaci International Maritime Organization (Organizace pro mezinárodní námořní přepravu), aby provedla, podle jejích slov, „pečlivé vyšetření okolností nehody na Costa Concordia“.

Christine Duffy, která promluvila na Konferenci zástupců světového průmyslu osobní námořní přepravy s médii v Londýně, zdůraznila nutnost takového šetření s cílem zajistit, aby si segment „osobní námořní přepravy udržel pověst nejbezpečnější formy rekreační přepravy na světě".

Christine Duffy dále dodala: „Obor námořní přepravy je velmi silně regulován v souladu s přísnými standardy Organizace pro mezinárodní námořní přepravu (International Maritime Organization), která působí v rámci OSN a je vydavatelem a správcem globálních norem a standardů v tomto oboru.“

Paní Duffy vyjádřila na konferenci soustrast lidem postiženým tragédií na lodi Costa Concordia: „Jako zástupce celého průmyslu osobní námořní přepravy vyjadřuji hlubokou soustrast všem lidem postiženým touto tragickou událostí. I během našich rozhovorů na této konferenci pracují týmy specialistů usilovně na odstranění následků této nehody a současně probíhá vyšetřování italských úřadů“.

Jménem organizací Cruise Lines International Association (CLIA), European Cruise Council (ECC) a Passenger Shipping Association (PSA).

 

Kontaktní informace:

Mark Watts

+32-474-06-01-85

eccpr@lpbrussels.com

Související články

Komentáře

Přidat komentář