Shrnutí vývoje příjezdového cestovního ruchu

Andrew J. Wein - Nov 26, 2010
0

Český statistický úřad vydal na rok 2010 přehled vývoje příjezdového cestovního ruchu, který vykazuje mírný nárůst. Vypadá to, že vliv světové ekonomické krize na hodnoty cestovního ruchu definitivně skončil.

 

V hromadných ubytovacích zařízeních počet příjezdů i přenocování zahraničních turistů od roku 2005 neustále narůstal. Rekordním rokem se stal rok 2007, kdy se v HUZ ubytovalo 6 679 704 zahraničních turistů a strávili zde 20 610 186 přenocování. Jedná se o doposud nejvyšší hodnoty za celou historii, kdy Český statistický úřad sleduje počty příjezdů a přenocování do HUZ. V následujícím roce 2008 počet příjezdů do České republiky spíše stagnoval. Naplno se na návštěvnosti světová ekonomická krize/recese projevila v roce 2009, kdy byl zaznamenán propad příjezdů téměř ze všech zdrojových zemí a v počtu příjezdů jsme se dostali na nejnižší hodnotu za posledních 5 let. Až dosavadní výsledky za rok 2010 nám dávají důvod k mírnému optimismu, kdy vývoj letošního roku z hlediska příjezdů by se měl opět navrátit do kladných hodnot.

Z hlediska délky pobytu se mírně projevil aktuální celosvětový trend zkracování doby pobytu, který souvisí s růstem frekvencí a cílových destinací nízkonákladových leteckých dopravců. Turisté totiž zvyšují frekvenci dovolených v průběhu roku a současně tak zkracují délku svých pobytů v dané destinaci. Zatímco v roce 2005 činila průměrná délka pobytu 4,1 dne, v roce 2009 to bylo už pouze 3,9 dne.

Vývoj v roce 2010 – výsledky za prvních 8 měsíců a predikce vývoje do konce roku

Za prvních 8 měsíců roku 2010 se ubytovalo v hotelech v České republice 3 806 993 zahraničních turistů, což znamená nárůst oproti loňskému roku o 241 959 hostů. Pokračuje tedy pozitivní trend mírného růstu v příjezdovém cestovním ruchu, který započal již v prvním čtvrtletí 2010.

O pozitivních výsledcích příjezdového cestovního ruchu svědčí i fakt, že z TOP 10 zdrojových zemí mělo šest z nich několika procentní nárůst v počtu příjezdů, přičemž největší nárůst zaznamenalo Rusko. Celkově se obsazení první pětky nemění. Nejvíce nás navštěvují turisté z Německa, na druhém místě turisté z Ruska, třetí pozici obsadili návštěvníci z Polska, čtvrtí jsou Britové a páté místo patří Italům.

Ve sledovaném období je průměrná doba pobytu necelé 4 dny, přičemž nejdéle u nás pobývali Rusové s délkou pobytu přesahující 6 dní, téměř 5 dnů pobytu dosahují Němci a délku pobytu přesahující 4 dny zaznamenáváme u turistů z Nizozemí.

Také v krajích zaznamenali mírný nárůst v příjezdech turistů. Nejoblíbenější je tradičně Praha, Karlovarský kraj a kraj Jihomoravský, mírným nárůstem se také může pochlubit kraj Plzeňský.

Prognóza pro celkový vývoj

Prognóza pro celkový vývoj příjezdového cestovního ruchu v tomto roce je příznivá. Do konce roku 2010 by se mohl přiblížit počet příjezdů zahraničních turistů k hranici 6 milionů.

Výsledky českého cestovního ruchu, především ty finanční – a o ty jde zejména,   by mohly být ještě mnohem příznivější, kdyby se cestovnímu ruchu dostalo v součinnosti všech sfér řízení dost koncepčnosti v marketingu, sebevědomí v propagování našich předností a pružnosti v odstraňování administrativních bariér.

 

Kontakt:
Jan Papež, místopředseda pro komunikaci, tel.: 603 535 989 e-mail: jan.papez@ackcr.cz

Související články

Komentáře

Přidat komentář