BUDOUCNOST TURISMU: PROPOJENÍ TRAS V LETECKÉ PŘEPRAVĚ BUDE TRPĚT

Joe McClain - May 25, 2020
0

Letecká doprava v současnosti prochází obdobím velké nejistoty. Jaká opatření lze očekávat na palubě? Jaký bude „letištní zážitek“? Jednou z otázek, jimiž se experti zabývají, je i „minimální doba přestupu“ (MCT), tedy nejkratší možný čas přestupu na letišti. Jak zpomalí hygienická bezpečností opatření související s koronavirem tyto procesy?

Analytická společnost OAG vypočítala, jak prodloužené čas MCT ovlivní globální propojení letových tras. Předpokládá se, že zvýšená hygienická opatření a také přísnější zdravotní kontroly cestujících povedou k významnému zpomalení procesů.

Například dvacetiminutové obraty, jeden z pilířů mnoha nízkonákladových leteckých společností, jsou ohroženy. Dříve nebo později bude ovlivněno taky MCT, které je nezbytnou součástí plánovaní letů a nezbytné pro přiměřenou rezervaci letů a bude představovat mnoho problémů pro všechny zainteresované strany.

Ve studii bylo analyzováno pět největších přestupních letišť na světě (Amsterdam, Dubaj, Londýn, Singapur, Chicago) a za předpokladu, že výchozí MCT bude 2 hodiny, bylo zkoumáno, jaké dopady by to mělo na letové řády, bez ohledu na to, zda budete přestupovat na vnitrostátní či mezinárodní let. Aktuální „výchozí“ čas pro přestup z mezinárodního letu na vnitrostátní je 45 minut, zatímco z mezinárodního na mezinárodní je nastaven na 90 minut.

Šlo o rychlý výpočet. S delší MCT byl počet možných propojení snížen o 18,1 %. Při extrapolaci na 50 největších letišť na světě by tato ztráta odpovídala 70 milionům méně cestujících. Pro letecké společnosti by to tak znamenalo, že letadla, která mohou letět až na 5 otáček denně, by to nyní udělala pouze čtyřikrát. Znamenalo by to ztrátu kapacity a související ztráty pracovních míst. Tedy v případě, že by letiště nemohly prodloužit provozní dobu.

Takzvané „vlny“ na letištích by musely být přeplánovány, zejména proto, že bude potřeba upravit začátek a cíl. S méně dopravními možnostmi se pravděpodobně zvýší hodnota časů na letištích s vysokou poptávku. A pokud na letištích bude čekat více cestujících, může nastat i nutnost provedení infrastrukturních úprav.

Související články

Komentáře

Přidat komentář