CESTOVÁNÍ NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI SE V EVROPĚ STABILIZUJE NEJDŘÍVE V 2025

Nik Fes - Dec 6, 2021
0

Pandemie a její důsledky pro cestovní chování tvrdě zasáhly společnosti v odvětví mobility. V příštích letech se ale očekává oživení, které začne v Číně a USA v roce 2022.

V Evropě se očekává stabilizace poptávky po cestování na dlouhé vzdálenosti do roku 2025/2026; u služebních cest však nejdříve v roce 2030.

Toto jsou výsledky studie Rolanda Bergera s názvem “All Change: How Covid-19 has disrupted the future of long-distance mobility”, která zkoumala dopady COVID-19 na dálkové cestování letadlem, vlakem a auty.

V rámci studie odborníci provedli rozsáhlý průzkum mezi 7 000 spotřebiteli a také rozhovory se zástupci sektoru.

Odlišná poptávka

Poptávka se podle odborníků v příštích letech vrátí na předkrizovou úroveň, ale bude poněkud odlišná. Cestování vlakem bude mezi spotřebiteli oblíbenější, neboť budou více dbát na životní prostředí, zatímco obchodní cestující budou na cestách méně často, ale delší dobu.

Podle průzkumu, jakmile budou všechna omezení související s Covid-19 zrušena, lze v budoucnu očekávat dvě významné změny.

Respondenti na jedné straně předpokládají, že v budoucnu podniknou celkově o cca 20 % méně cest, a to jak soukromých, tak i služebních.

Na druhou stranu poptávka po služebních cestách bude hluboko pod úrovní před pandemií (-24 % v Evropě a USA a -21 % v Číně).

Služební cesty obzvláště poznamenány

Přechod na virtuální schůzky vedl k poklesu ochoty cestovat za služebními účely. To bylo patrné zejména v Evropě (44 %) a USA (40 %).

V Číně zůstávají nařízení a zákony (45 %) nejdůležitějším hnacím motorem služebních cest, těsně následované úvahami o nákladech (43 %).

Odborníci také poznamenávají, že společnosti byly kvůli pandemii nuceny revidovat své cestovní pokyny a přejít na technologie virtuální komunikace.

Trend k větší informovanosti a efektivitě při cestování bude pokračovat a bude patrný zejména v podnikatelském sektoru.

Udržitelnost na pořadu dne

Rostoucí povědomí o udržitelnosti mezi spotřebiteli již přimělo sektor i vlády ke snižování emisí CO2, přičemž megatrendy zelené mobility a udržitelnosti budou mít dopad na soukromé i služební cesty.

Dalším významným trendem bude rozvoj nových forem mobility, které však nebudou mít pro cestovní ruch žádné krátkodobé důsledky. Technologické inovace, jako jsou autonomní vozidla nebo aerotaxi, se před rokem 2030 stěží dostanou na trh ve velkém.

Evropský „nový normál“ v roce 2025?

Odborníci obecně předpokládají, že „nový normál“ se zrušením všech omezení souvisejících s pandemií přijde v roce 2024.

Očekává se, že díky silnému růstu trhu se Čína zotaví nejrychleji začátkem nebo v polovině roku 2022. USA budou následovat v průběhu roku 2022. V Evropě se poptávka po cestování na dlouhou vzdálenost pravděpodobně opět stabilizuje až v letech 2025/26.

Nakonec bylo zdůrazněno, že zainteresované strany v sektoru se budou muset zaměřit na nové zákaznické segmenty, přehodnotit své obchodní modely a učinit udržitelnost nedílnou součástí jejich strategie.

Různé zákaznické segmenty se budou zotavovat různou rychlostí. Vývoj produktů specifických pro jednotlivé segmenty proto může být pro společnosti zlomový, a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska konkurenceschopnosti.

Související články

Komentáře

Přidat komentář