PŘEHLEDNĚ: JAK PANDEMIE COVID-19 OVLIVNILA CESTOVNÍ CHOVÁNÍ NĚMCŮ

Michael Trout - Mar 8, 2021
0

Pandemie Covid-19 má vskutku bezprecedentní dopad na svět, jak jej známe, a odvětví cestovního ruchu patří mezi ta nejvíce zasažená krizí. A to se týká úplně všech faktorů odvětví, od frekvence cestování až po cestovní chování turistů samotných.

A právě posledně zmiňovaný faktor zkoumala organizace ADAC, největší evropská motoristická asociace, ve studii o německých turistech a změně jejich cestovních návyků během pandemie. Studie se zúčastnilo přibližně 5 000 lidí, kteří byli dotázáni na účinky pandemie Covid-19 na jejich preference.

Neochota cestovat

Stále převládá obecná neochota cestovat a rezervovat si dovolenou. Neochotu rezervace lze spatřit i v tom, kdy lidé rezervace činí. Téměř polovina respondentů si přeje rezervovat v krátké době nebo vůbec ne předem. Třetina Němců nicméně letos chce za dovolenou utratit více peněz než v roce minulém.

Stále však zůstává sporné, zda bude v blízké budoucnosti dosaženo předkrizových čísel v odvětví cestovního ruchu. Přibližně jeden z pěti respondentů starších 40 let nepředpokládá, že bude v tomto roce moci znovu cestovat.

Německo jako populární turistická destinace

Dalším zajímavým závěrem studie je, že téměř dvě třetiny Němců chtějí letos cestovat po své vlastní zemi. Méně než polovina chce cestovat do jiných evropských zemí a pouze 16 % přitahuje mimoevropské destinace.

Ve střednědobém horizontu se tak Německo pravděpodobně stane ještě populárnější destinací. Jak vyplývá ze studie, ve střednědobém výhledu je země jednoznačně v popředí v kontrastu s ostatními evropskými, a především mimoevropskými zeměmi.

Kempování a pronájem prázdninových apartmánů roste na popularitě

Zajímavostí studie je, že 42 % dotázaných muselo kvůli pandemii zrušit nebo přesunout svou dovolenou v předchozím roce. I proto jsou nyní jednotlivé typy dovolených, jako je kempování nebo pronájem prázdninových apartmánů, populárnější než dříve. Je tak pravděpodobnější, že v budoucnu ožijí specifické formy dovolené, jako jsou penziony nebo menší hotely.

„Studie jasně ukazuje jednu věc: lidé chtějí cestovat jako dřív, ale chtějí zůstat flexibilní a více využívat menší jednotky, jako jsou prázdninové apartmány. Tato individualizace také nabízí příležitosti pro menší podniky a rozvoj nových destinací,“ uvedl člen představenstva ADAC Dieter Nirschl.

Cestování autem bude mít větší roli

Dalším aspektem, ve kterém se cestovní chování Němců změnilo, je flexibilita rezervací. Obecně lze říci, že se zvyšují nároky na stornovací podmínky.

Dále je pravděpodobné, že cestování autem bude v budoucnu hrát podstatně větší roli než v předchozích letech. 44 % dotázaných uvedlo, že si v roce 2019 vzali na dovolenou auto. V roce 2020 to bylo 63 % a v budoucnu to bude takřka jistě ještě více.

Podle studie rovněž zaznamenala letecká doprava pouze dočasný propad. Za zhruba tři až pět let chce až 44 % - tedy o 9 % více než v roce 2019 – znovu cestovat na dovolenou letadlem. Železnice se také mohou považovat za vítěze a počítají s růstem v následujících letech.

„Navzdory pandemii je cestovní ruch se svými třemi miliony zaměstnanci velmi důležitým ekonomickým faktorem v Německu,“ uvedl Nirschl.

„To je důvod, proč politici musí i nadále průmyslu pomáhat během této těžké krize a co nejdříve mu ukázat novou perspektivu oživení,“ shrnul.

Související články

Komentáře

Přidat komentář