2012: CESTOVNÍ RUCH NA VZESTUPU

Dan Rang - Nov 21, 2011
0

Prognózy pro vývoj cestovního ruchu na celém světě, včetně Evropy, jsou optimistické. Odborníci s nadšením očekávají příchod roku 2012.

Nedávná recese a dluhová krize, kterou prochází eurozóna jsou pádné důvody k pesimismu s ohledem na budoucnost cestovního ruchu v Evropě.

S přispěním různých forem cestovního ruchu a podnikání, které využívají těchto problémů jinde, se dá v příštím roce očekávat v Evropě 2-3% růst. Na vývoji turismu by se neměla odrazit ani nepříznivá evropská finanční situace.

V první řadě se očekává přirozený růst Německa, a to zejména díky typu návštěvníků, kteří sem tradičně směřují. V Německu existuje čilá obchodní turistika a společnosti, které chtějí překonat krizi, budou potřebovat pořádat více konferencí. To povede k vyšší návštěvnosti hotelů.

V druhé řadě se dá očekávat, že jižní Evropa využije politických nepokojů v severní Africe ve svůj prospěch. Zejména Řecko by z pochopitelných důvodů nemělo promeškat příležitost přilákat turisty, kteří by jinak dali přednost Tunisku nebo Egyptu.

Očekávanému růstu dopomohou i nové formy turismu. Například ve Velké Británii je relativně nová myšlenka pronajímat zahrady. Britové jsou proslulí tím, že si na svém trávníku zakládají. Právě nyní by se jim peníze navíc za pronájem zahrad opravdu hodily.

Kontinentální Evropa nyní prochází fází "luxusu bez pocitu viny". Turisté jsou ochotni kupovat si levné zájezdy za předpokladu, že tak nezatíží životní prostředí. Stigma spojené s levným cestováním pomalu mizí.

Související články

Komentáře

Přidat komentář