VÍCE NEŽ POLOVINA NĚMCŮ A RAKUŠANŮ MÁ CHUŤ CESTOVAT

Larry Brain - Oct 19, 2020
0

Jak ovlivňuje Covid-19 touhu cestovat po Rakousku a Německu? Tím se zabývala společnost FUR v posledních několika týdnech.

Podle této analýzy má 58 % Rakušanů chuť cestovat s největší pravděpodobností již letos na podzim či v zimě. Dvě třetiny z nich chtějí cestovat na národní úrovni. U Němců jde o 55 % dotázaných, kteří plánují cestu v následujících šesti měsících.

Co zpomaluje plánování dovolené

Nejistota způsobená pandemii však i nadále pokračuje. Téměř každý druhý respondent má obavy z možné nákazy Covid-19 v místě dovolené nebo ve vlacích/ letadlech / autobusech. Rovněž převládá nejistota ohledně vstupních opatření nebo místních regulací v kontextu pandemie.

Ze všeho nejvíce se však respondenti obávají toho, že v případě zrušení dostanou zpět své peníze a byli by umístěni do karantény. Ve výsledku tedy mají na cestovní chování větší dopad podmínky a omezení nežli individuální strach z viru.

Tyto nejistoty vedou ke změně rezervačního chování. 52 % respondentů v Rakousku a 39 % v Německu uvedlo, že počkají, jak se věci vyvinou, a učiní rezervaci ve velmi krátké době. Každá třetí osoba plánuje rezervaci pouze v posledních čtyřech týdnech před datem cesty. Necelá čtvrtina dotázaných hodlá začít hledat inspiraci pro cestovní destinaci až v průběhu těchto čtyř týdnů.

Ztráty způsobené koronou

Faktem sice je, že je mezi lidmi výrazná chuť cestovat, avšak zároveň se hodně lidí potýká s problémy související s pandemií. 22 % Němců tvrdí, že utrpělo finanční ztráty. 15 % je postiženo krátkodobou prací a 5 % se bojí o své pracovní místo.

Obrázek v Rakousku je podobný. Většina dotazovaných – 58 % Němců a 65 % Rakušanů však tvrdí, že si dovolenou dovolit mohou a budou na ní mít čas. Ve srovnání s posledním průzkumem v květnu 2020 se také výrazně zvýšila touha Rakušanů po cestování – ze 49 na 60 %. Podobný trend lze sledovat v Německu.

Co dává turistům jistotu

Studie se také zeptala, co je pro turisty zvlášť důležité. Vysoko se umístila například záruka vrácení peněž v případě, že se cesta neuskuteční, stejně jako velkorysé podmínky zrušení. Rovněž má velký význam dodržování hygienických opatření v zařízeních a bezpečnost návratu domů navzdory uzavření hranic nebo zrušení letu.

Průzkum ukazuje vysoké hodnocení schválení bankou pro všechna požadovaná rezervační kritéria. Neexistuje jedno opatření k minimalizaci rizik, které by turistům mohlo poskytnou bezpečnost. Všechna opatření se vztahují k rezervaci.

Turistika a lyžování hlavními tématy

S ohledem na podzim a zimu je zřejmé, že turistika, wellness, rekreace a samozřejmě zimní sporty, ale také zimní zážitky bez sportovních aktivit, jsou obzvlášť populární. Pro německé turisty v Rakousku jsou zimní sporty na vrcholu priorit. Následují výšlapová turistika a relaxační dovolená.

Pohled na příští léto

Studie se rovněž zabývala cestovními plány pro nadcházející léto a zdali bude existovat stejná touha cestovat jako doposud. V období od dubna do září 2021 chce 80 % Rakušanů cestovat, a to bezpečným způsobem. Sotva jeden ze dvou si plánuje užít dovolenou ve své zemi.

Dovolenou na jaře či v létě plánuje 68 % Němců. Na podzim a v zimě jsou lidé stále skeptičtí ohledně možného cestování. Na léto však většina předpokládá, že bude schopna obnovit své „normální“ cestovní chování.

Související články

Komentáře

Přidat komentář