KLÍČOVÉ POZNATKY O EVROPSKÉM DIGITÁLNÍM ZELENÉM CERTIFIKÁTU

Tourism Review News Desk - May 3, 2021
0

Ačkoliv se zdá, že pandemie Covid-19 je v Evropě poněkud pod kontrolou, stále je konec této celosvětové zdravotní krize v nedohlednu. Ekonomika se však stále pohybuje vpřed a po roce, kdy restrikce způsobily obrovskou stagnaci, začíná odvětví cestovního ruchu (stejně jako mnoho dalších) vidět světlo na konci tunelu.

Důvodem toho je, že se V Evropské unii vyvíjí tzv. „Digitální zelený certifikát“, tedy jakési bezplatné a univerzální zdravotní pasy, které by měly být plně implementovány do června tohoto roku.

Podle orgánů EU bude v první fázi implementace k dispozici pouze členským zemím EU, ale předpokládá se, že se rozšíří i do zemí mimo schengenský prostor.

Je Digitální zelený certifikát obdobou vakcinačního pasu?

Dle úřadů se jedná pouze o osvědčení, nikoliv o „Covidový pas“. Jde o poněkud důležitý rozdíl, neboť cílem je, aby se vyhnulo diskriminaci mezi těmi, kteří jej mají a těmi, kteří jej nemají.

Rozhodnutí přichází poé, co se americký prezident Joe Biden rozhodl neimplementovat vakcinační pas ani žádný jiný federální dokument, který zaručuje, že osoby, které jej drží, byly očkovány. Soukromé společnosti, které chtějí nabízet osvědčení o očkování pro usnadnění hromadných akcí a shromáždění, to však mají povoleno.

Co je jeho účelem?

Jedná se o dokument, který nepřiznává ani nepopírá práva. Jednoduše usnadňuje cestování v rámci Evropské unie a v případě Španělska umožní přivítání turistů a cestujících při dodržování bezpečnostních opatření.

Na rozdíl od Spojených států není Digitální zelené osvědčení navržené EU určeno k účasti na akcích a jiných velkých shromážděních. To znamená, že použití tohoto dokumentu je omezeno na usnadnění mezinárodního cestování, ale nebude to důvod k odepření vstupu cestujícím ze zemí EU. Obdobně bude doba jeho platnosti záviset na délce trvání zdravotní krize.

Jaké informace obsahuje?

Certifikát bude obsahovat:

- Celé jméno, datum narození, číslo identifikačního dokladu a datum vydání

- Informaci o očkování proti Covid-19

- To, že se člověk z nemoci uzdravil a vytvořil (nebo nevytvořil) protilátky

- To, že osoba podstoupila negativní test na Covid-19, to zahrnuje testy RT-PCR, rychlotesty a antigenní testy

Pokud se obáváte o důvěrnost údajů, nemusíte. Žádnou z informací obsažených v certifikátu nezachová žádný příslušný orgán kteréhokoli evropského státu. Jsou spravovány výhradně za účelem potvrzení totožnosti a zdravotního stavu osoba, které je držitelem dokumentu.

Nejčastější dotazy ohledně certifikátu

Certifikáty budou moci být vydávány fyzicky nebo digitálně. Obě formy budou obsahovat QR kód se všemi informacemi obsaženými v dokumentu, unikátní identifikátor a digitální podpis, který zaručuje jeho autentičnost.

Kolik to bude stát?

Dokument bude zcela zdarma a bude vydáván v úředním jazyce státu, který jej uděluje, přičemž běžným jazykem bude angličtina.

Do kterých zemí mohu s certifikátem cestovat?

Nejprve umožní certifikát cestování do všech členských států Evropské unie, jakož i do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a na Island. Dokument bude vydán občanům a jejich rodinám i rezidentům s právním statusem bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo původu.

Kdy vstoupí v platnost?

Cílem je, aby byl certifikát k dispozici před začátkem léta. Usnesení již prošlo Evropským parlamentem a příslušné orgány pracují v souladu se Sítí digitálního zdraví, aby zajistily správné a účinné provádění.

Je to povinné?

Ne, certifikát má dát povolení těm, kteří chtějí cestovat v schengenském prostoru, ale nikdy to nebude požadavek na vstup do žádné země ani jej nelze použít jako omluvu pro diskriminaci těch, kteří ještě nebyli očkovaní.

Není pochyb o tom, že celé odvětví cestovního ruchu má ohledně certifikátu velká očekávání. Pokud certifikát dopadne podle plánu, mohlo by to představovat velkou vzpruhu pro sektor, který od loňského roku kvůli pandemii zaznamenává miliardové ztráty.

Související články

Komentáře

Přidat komentář