MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ: VE SVĚTĚ PANUJÍ ODLIŠNÉ NÁZORY

Justin N. Froyd - Mar 15, 2021
0

Během posledních několika týdnů proběhlo po celém světě mnoho diskuzí o možnosti zavedení mezinárodního očkovacího průkazu, který by prokazoval, že jednotlivec byl očkován proti nemoci Covid-19.

Některé země už se mezitím vydaly tímto směrem a zavedly vlastní verzi takového zdravotního certifikátu za účelem postupného rozvolňování opatření. Těmito zeměmi jsou Island, Izrael a Bahrajn, zatímco Čína minulý týden zavedla vlastní „pas“ tohoto druhu.

V těchto zemích je očkovací certifikát pojat jako technologický pas. Celý proces zahrnuje různé aplikace, které mají celý koncept propracovat a zjednodušit jej tak, aby byla pomalu obnovena sociální interakce v rámci společnosti.

Pokračující skepticismus

V souvislosti s výše uvedenými iniciativami však panuje velká skepse. Například v Izraeli již byly v ulicích Tel Avivu zaznamenány protesty proti takzvaným „zeleným pasům“. Rozzlobení demonstranti trvali na tom, že tato inciativa představuje diskriminační nástroj. Rovněž uvedli, že v zemi vytváří novou sociální hierarchii.

V některých zemích Evropské unie panuje obdobný skepticismus ve vztahu k možného diskriminačního dopadu takové inciativy. Další obava se týká zacházení s citlivými zdravotními údaji a možnosti jejich zneužití. Vedoucí představitelé EU nicméně i tak doufají, že 27 členských států přijme během svého zasedání 17. března návrh na vytvoření evropského vakcinačního průkazu.

Spojené království rovněž uvažuje o zahájení podobné iniciativy, ale ne všichni členové vlády jsou pro takové řešení. Spojené státy si zatím nejsou jisté. Prezident Biden nařídil některým vládním orgánům, aby se vyjádřily k proveditelnosti takového plánu.

V této souvislosti je třeba ještě zmínit to, že čínský ministr zahraničí Wang YI minulý týden oznámil, že země je připravena diskutovat o možnosti vzájemného uznávání očkování s dalšími státy po celém světě.

Stanovisko WHO

Jaký je v tomto smyslu postoj Světové zdravotnické organizace (WHO)? Podle Mikea Ryana, výkonného ředitele programu pro mimořádné zdravotní situace, nejsou v současné době mezinárodní očkovací průkazy vhodné.

Zdůvodňuje to tak, že je třeba vzít v úvahu praktické a etické problémy, protože „očkování není na celém světě k dispozici dostatečně a už vůbec není rozděleno na spravedlivém základě“.

Cestovní pas IATA

V kontextu celé věci se za posledních pár týdnů objevilo zajímavé řešení z dílny Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), která přišla se svým vlastním „pasem“. Jde o iniciativu, jejímž cílem je obnovit leteckou dopravu celosvětově.

Cestovní pas IATA by cestujícím umožnil rychle dohledat nezbytné cestovní požadavky do konkrétních zemí, stejně tak najít centra pro testování a očkování a dal by jim možnost obdržet osvědčení o testování a očkování od autorizovaných laboratoří. Mezi letecké společnosti, které tento pas cestují, patří například Qatar Airways, Emirates nebo Etihad.

V nedávné studii provedené organizací IATA bylo zjištěno, že 89 % respondentů vyžaduje, aby světové vlády standardizovaly osvědčení o vakcinaci a testování. 80 % z nich vítá možné zavedení cestovního pasu IATA a využilo by jej co nejdříve.

Jak však bylo uvedeno výše, jednou z obav je správa data v rámci takových iniciativ. To rovněž vyplynulo i z této studie. 78 % respondentů by takovou platformu využívalo, pouze kdyby měli nad svými údaji absolutní kontrolu.

Obecně je však třeba říci, že není úplně jasné, co přinese budoucnost v souvislosti s konceptem očkovacích pasů. Nelze rozhodně konstatovat, že v tomto ohledu panuje celosvětový konsensus. Bylo by určitě ideální, aby došlo k zavedení univerzální platformy v tomto duchu, ale konečné rozhodnutí je samozřejmě na vládách.

Související články

Komentáře

Přidat komentář