DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH – CESTA KE SPÁSE TURISTICKÉHO SEKTORU

Sara Thopson - Sep 21, 2020
0

Podpora domácího cestovní ruchu by měla být prvním krokem oživení turistického sektoru, alespoň to tedy doporučuje Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO).

Cestovní omezení, minimum letů a přísné protokoly pro turisty z velké části definují letošní letní turistickou sezónu. Zatímco země pracují na vnějším zadržování viru prostřednictvím uzavírání hranic a vytváření bezpečných koridorů, snaží se rovněž zavádět opatření na svém vlastním území.

V tomto smyslu je potřeba si položit dvě otázky: jsou země schopny přežít bez zahraničních turistů? Může si země poradit jen s domácími turisty vzhledem k sociálně-ekonomickým dopadům pandemie?

V tuto chvíli není možné na tyto otázky odpovědět, protože každé uskupení má své vlastní problémy a případové studie. Například pohostinství, restaurace, cestovní kanceláře, propagace a konference procházejí poměrně složitými situacemi a požadují komplexní řešení současné situace.

Aby však byli klíčový hráči v odvětví připraveni na změny, musí tento typ cestovního ruchu znát a rozumět mu, aby mohli pracovat na jeho přidaných hodnotách a na vývoji nových marketingových a propagačních strategií, které povedou k oživení turistického sektoru.

Vývoj domácího cestovního ruchu

Podle UNWTO má domácí cestovní ruch potenciál velký potenciál, který se v současné chvíli snaží využít mnoho zemí po celém světě. Vzrůstá počet propagačních akcí pro návštěvu vlastní země, a to v rozvinutých i rozvojových zemích, jejichž hlavním cílem je zotavení se ze sociálních a ekonomických dopadů pandemie Covid-19.

„UNWTO očekává, že se domácí cestování vrátí rychleji a silněji než mezinárodní cestovní ruch. Vzhledem k jeho velikosti pomůže mnoha destinacím zotavit se z ekonomických dopadů pandemie a současně zachovat pracovní místa, chránit občany a umožnit návrat sociálních přínosů cestovního ruchu,“ řekl generální tajemník UNWTO Zurab Pololikahvili.

Briefing UNWTO rovněž ukázal, že ve většině destinací vytváří domácí turistika vyšší příjmy než ta mezinárodní. V zemích OECD představuje 75 % celkových výdajů, zatímco v EU jsou domácí cestovní výdaje 1,8krát vyšší než ty od mezinárodních návštěvníků.

Celosvětově jsou největšími trhy v tomto ohledu USA s téměř 1 bilionem dolarů, Německo s 249 miliardami, Japonsko s 201 miliardami, Spojené království s 154 miliardami a Mexiko s 139 miliardami.

Strategie, na níž se UNWTO dohodlo, zahrnuje analýzu dat, porozumění fungování trhu a zavedení proaktivních opatření na podporu tohoto druhu cestovního ruchu po celém světě.

Iniciativy na podporu

Organizace už představila některé možnosti k jeho růstu, od nabídky bonusových dovolených pro pracovníky až po poskytování poukazů a dalších pobídek pro lidi cestující ve vlastních zemích.

Mezi příklady zemí, které cíleně podnikají kroky k růstu domácího cestovního ruchu, patří evropské země, jako je Itálie, s iniciativou Bonus Vacanze, která nabízí rodinám až 500 eur na útratu na území apeninského poloostrova. Dále například Francie, která propagovala sebe sama prostřednictvím kampaně #CetÉtéJeVisiteLaFrance, zdůrazňujíc rozmanitost destinací po celé zemi.

V Latinské Americe zase vynikají inciativy, jako je například ta Kostariky, kde byly všechny svátky v letech 2020 a 2021 přesunuty na pondělí, aby si Kostaričané užívali dlouhé víkendy ve své vlastní zemi. Argentina rovněž podniká kroky v tomto ohledu a vytvořila observatoř pro výzkum tohoto fenoménu.

Závěrem zmiňuje zpráva UNWTO alokaci rozpočtů, jako je tomu v Malajsii, která přidělala poukázky na cestovní slevy ve výši 113 milionů dolarů a osobní daňové úlevy až do výše 227 dolarů na výdaje spojené s domácím cestováním. Mezitím Thajsko poskytne po dobu až pět nocí celkově 5 milionů nocí v ubytovacích zařízeních za cenu ve výši 40 % běžných cen pokojů.

Související články

Komentáře

Přidat komentář