SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ŘEŠÍ PODVODY VE SVÉM VEDENÍ

Andrew J. Wein - Dec 14, 2020
0

Poslední dva generální tajemníci Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) oficiálně a veřejně odsoudili nepřijatelné excesy spojené s volbami příštího generálního tajemníka na období 2022-2025.

Světová média již několik dní informují o manévrech současného generálního tajemníka UNWTO Zuraba Pololikašviliho, který usiluje o své znovuzvolení do čela organizace a chce eliminovat veškerou potenciální konkurenci.

Tyto triky však částečně selhaly, protože Bahrajnu se podařilo předložit skutečnou kandidaturu, zatímco ostatní pravděpodobní kandidáti to nedokázali.

Jedná se však o skandál oficiální a globální, protože poslední dvě osobnosti, které tuto pozici zastávaly za posledních 20 let, Francesco Frangialli (1998-2010) a Taleb Rifai (2010-2017) zveřejnili velmi jedovatý dopis odsuzující tento pokus o převrat.

Tento otevřený dopis byl zaslán 159 ministrům cestovního ruchu z celého světa, kteří mají zvolit příštího generálního tajemníka, jakož i generálnímu tajemníkovi OSN. Půjde o velkou zkoušku pro OSN, neboť tentokrát již tato organizace nebude mít možnost skrýt svou tvář

Diplomaticky řečeno, dva bývalí generální tajemníci Světové organizace cestovního ruchu naznačují, že jsou tímto problémem zvláště znepokojeni a že chtějí zachovat upřímnost a integritu volebního procesu při volbě generálního tajemníka UNWTO. Proto důrazně navrhují, aby byla lhůta pro podání kandidatur prodloužena na obvyklé datum na konci března 2021.

V tomhle ohledu je nutné připomenout, že toto datum bylo náhle posunuto o téměř 5 měsíců (do 17. listopadu 2020), což bylo oznámeno dne 15. září 2020, přestože konečné hlasování proběhne až na konci roku 2021. Návrat k tradičním datům volebního procesu by umožnil všem ostatním potenciálním kandidátům předložit kandidaturu.

Tento dopis by měl OSN uvést do pohybu, jenže čas se krátí. Pro Pololikašvili mezitím doufá, že se schůze výkonného výboru UNWTO uskuteční 18. ledna. Tento výbor, který sdružuje pouze 20 % členů, má pravomoc vybrat jediného kandidáta, o kterém se bude hlasovat na Valném shromáždění v říjnu 2021.

Pololikašvili mezitím pokračuje v prosazování své kandidatury v zemích, které jsou součástí výkonného výboru, a to navzdory pandemické situaci pouze prostřednictvím oficiálních cest do těchto zemí a slibuje jim podstatné výhody pro nadcházející roky výměnou za jejich vzácné hlasy při výběru kandidáta.

Podle některých dobře informovaných zdrojů byla Brazílii a Chile nabídnuta důležitá místa v organizaci a Saúdská Arábie by získala „pobočku“ UNWTO, která by dohlížela na téměř 13 zemí v regionu.

Pro Pololikašviliho je také důležité, aby byl kandidát (v tomto případě on) vybrán na začátku roku 2021, protože tato volba by proběhla dříve, než bude zveřejněna účetní uzávěrka UNWTO. K tomuto obvykle dochází kolem května a vždy před zasedáním výkonného výboru, která je tak může kontrolovat.

Je zvykem, že pokud je generální tajemník kandidátem na znovuzvolení, veškeré cesty na podporu jeho kandidatury musí být na jeho náklady a financovány osobně. To jistě představuje malý problém pro Pololikašviliho, který letos organizoval, a bez započítání nákladů, oficiální návštěvy jménem UNWTO ve všech zemích, jejichž hlasy jsou pro něj životně důležité. Jeho předchůdce Taleb Rifai na to již upozornil a neváhal veřejnosti toto pravidlo připomenout, aniž by to sám Pololikašvili chtěl vzít v úvahu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář