DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH V RUSKU NESCHOPEN KOMPENZOVAT KORONA ZTRÁTY

Andrew J. Wein - Oct 12, 2020
0

Pandemie Covid-19 má prokazatelně negativní dopad na cestovní ruch celosvětově. To platí zejména pro ten zahraniční, a to v souvislosti s uzavíráním hranic v posledních měsících v takřka všech zemích světa.

Jednou ze zemí, která se pokouší vypořádat se s dopady pandemie, je i Rusko, které chce kompenzovat ztráty z mezinárodního cestovního ruchu příjmy z domácího turismu.

Rusko zvýhodněno uzavřením hranic?

Navzdory ztrátám v mezinárodním sektoru, u nichž se očekává, že do konce roku dosáhnou 8-9 miliard dolarů, tvrdí experti, že Rusku uzavření hranic „prospělo“. Důvodem je to, že výdaje Rusů v zahraničí jsou obecně vyšší než to, co země získává od zahraničních hostů.

Uzavření hranic a zákaz cestování umožnilo zemi „ponechat“ si více než 30 miliard dolarů, které by jinak byly utráceny v Turecku, Řecku a na Kypru. Tato částka odpovídá přibližně 2 % ruského hrubého domácího produktu.

Program cashbacku v cestovím ruchu

Kromě této skutečnosti zavedla ruská vláda také opatření na podporu růstu domácího cestovního ruchu. Jedním z nich byl implementovaný cashback program, který poskytoval částečnou kompenzaci výdajů na turistické výlety po celé zemi ve výši 5 až 15 tisíc rublů (65-200 dolarů).

Odborníci z odvětví cestovního ruchu zaznamenali velký zájem ruské veřejnosti o tento program a v tomto kontextu oznámila vláda na začátku měsíce jeho druhou fázi, která začne 15. října a potrvá do 5. prosince.

Domácí cestovní ruch však nestačí

Růst poptávky po domácím cestovním ruchu v Rusku však nedokázal plně kompenzovat ztráty v mezinárodním cestování. Například loni TUI Rusko vyslalo na domácí zájezdy 40 000 turistů, zatímco do konce roku plánuje společnost vyslat asi 150 000 tisíc lidí.

„Pro rok 2020 jsme plánovali zdvojnásobení celkového počtu turistů a vyslání asi 3 milionů lidí na dovolenou. Tento rok bude pro společnost nevýdělečný, a to z důvodu snížení počtu klientů. Naše tržby v letošním roce budou třikrát nižší než v tom minulém a šestkrát nižší, než jsme plánovali,“ uvedl generální ředitel společnosti Taras Demura.

Co zpomaluje růst domácího cestovního ruchu?

Problémem však není jen téměř úplná absence mezinárodního cestovního ruchu, ale také neuspokojivý stav domácího cestovního ruchu v Rusku. Země dnes zaostává v oblasti rozvoje této části sektoru zaostává za velkým množstvím dalších států.

Podle Světové organizace cestovního ruchu (WTO) jsou zeměmi s největšími trhy domácího cestovního ruchu Indie, Čína a USA. Mezi velké trhy v této oblasti patří také Japonsko, Brazílie, Francie a Španělsko.

První tři země, stejně jako Brazílie, převyšují Rusko v počtu obyvatel, zatímco zbytek zemí má obyvatel méně. Všechny zmíněné země mají navíc menší území. To vše nasvědčuje tomu, že potenciál domácího cestovního ruchu v Rusku je zjevně nedostatečně využíván.

Statistiky ukazují prostor pro zlepšení

Tento závěr podporuje i řada statistických ukazatelů. Pokud jde o počet domácích turistů ubytovaných v hotelech (na obyvatele), je na tom Rusko výrazně hůř než mnoho velkých zemí.

Pokud je v Japonsku tohle číslo 2,5, v Thajsku 1,6 a Německu 1,4, pak v Rusku je to pouze 0,3. Podobný trend vidíme i u počtu přenocování.

Co se týče výdajů, největšími trhy domácího cestovního ruchu jsou USA (1 bilion dolarů), Německo (249 miliard), Japonsko (201 miliard), Spojené království (154 miliard) a Mexiko (139 miliard).

Pro Rusko neposkytuje WTO žádné údaje. V roce 2018 však hrubá přidaná hodnota celého průmyslu v zemi dosáhla 3,68 bilionů rublů (přibližně 58,9 miliard dolarů), což znamená, že domácí cestovní ruch je na tom ještě hůře.

Neúspěch cashback programu

Výše jsme hovořili o programu cashback realizovaného ruskou vládou a o nadšení odborníků v tomto ohledu.

S touto iniciativou však byly spojeny určité problémy. Za prvé, program byl krátkodobý (pouze týdenní). Během této doby byly prodány zájezdy pouze za přibližně 1,4 miliardy rublů (15,5 milionu dolarů).

Limit přidělených prostředků na tento program (15 miliard rublů – 198 milionů dolarů) tedy zůstal prakticky nevyužit. Vzhledem k tomu, že výše náhrady za zájezdy po celé zemi nepřesáhla 20 % nákladů na zájezd, tak ve skutečnosti nelze na podporu ruského domácího cestovního ruchu vynaložit více než 280 milionů rublů, tedy méně než 2 % z přidělených prostředků.

Nízká poptávka byla spojena mimo jiné s nízkou úrovní kompenzace. V řadě zahraničních zemích byly kompenzace mnohem vyšší.

Například v Řecku dostali zaměstnanci soukromých společností poukázky v hodnotě asi 350 dolarů na domácí cestování. V Itálii byly na hotelové ubytování poskytovány poukázky v rozmezí od 180 do 600 dolarů (v závislosti na velikosti rodiny). Zpravidla tyto programy fungovaly několik měsíců, nikoli pouze týden, jako tomu bylo v Rusku.

Nutnost systematického plánování

Pro růst domácího cestovního ruchu v Rusku jsou zapotřebí systematická opatření. Tato opatření musí být zaměřena na zlepšení infrastruktury cestovní ruchu, a to nejen v tradičních turistických oblastech, ale také v dalších místech, kde existuje potenciál z hlediska cestovního ruchu.

Současná situace je poněkud nevyvážená, protože hlavní infrastruktura cestovního ruchu (45 % všech hotelových pokojů) se nachází v jižních oblastech, zejména v krasnodarské oblasti a na Krymu, a ve velkých městech – Moskvě a Petrohradu.

Největší objem investic směřuje do stejných regionů, když v roce 2019 dosáhl 66 % všech investic. Z toho 38 % směřovalo pouze na Krym. Zbytek regionů zůstává mimo pozornost úřadů, investorů i turistů. Aby došlo ke změně a aby ruský domácí cestovní ruch mohl být rozdílový, musí se tato situace jednoznačně změnit.

Související články

Komentáře

Přidat komentář