GLOBÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH ZTRATÍ V ROCE 2022 7 MILIARD DOLARŮ

Michael Trout - Apr 3, 2022
0

Odvětví cestovního ruchu procházelo v posledních dvou letech velmi těžkým obdobím kvůli pandemii Covid-19 a obecně panovala velká očekávání ohledně letošního roku a možného návratu k úrovni z před pandemie.

Válka na Ukrajině a ekonomické potíže však postavily další překážku na cestě k oživení, přičemž nepřítomnost ruských turistů představuje pro globální cestovní ruch velkou ránu. A zároveň pandemie ani zdaleka neskončila.

Válečný efekt

Ruská invaze na Ukrajinu zastavila oživení evropského turistického trhu, neboť většina zemí se nyní mnohem více zaměřuje na zvládnutí ukrajinské uprchlické vlny.

Zároveň je tu také problém rostoucí inflace a cen energií a také absence ruských turistů, kteří jsou v současné době extrémně omezeni v možnostech cestování i transakčními sankcemi.

Jak tvrdí Euromonitor International, ruští turisté představují 1 % celosvětových výdajů v cestovním ruchu (9,1 miliardy dolarů v roce 2021). Tento počet se letos pravděpodobně sníží na polovinu, což bude mít významný vliv na destinace po celém světě.

Očekává se, že nepřítomnost turistů z Ruska a Ukrajiny povede v roce 2022 ke ztrátě výdajů ve výši 6,9 miliardy dolarů, přičemž se očekává, že výdaje v odvětví cestovního ruchu celosvětově dosáhnou pouze 45 % úrovně roku 2019.

Nekončící pandemie

A přestože ukrajinská válka v současnosti zastiňuje pandemii Covid-19, je třeba poznamenat, že v některých částech světa zdravotní krize zdaleka neskončila a turistický sektor stále silně pociťuje její dopady.

Zvláště postiženými regiony jsou Asie a Tichomoří, Afrika a Blízký východ, a to nejen kvůli rozšíření varianty Omikron, ale také kvůli nerovnosti ve vakcínách po celém světě. Mnoho malých ekonomik totiž ještě nedosáhlo potřebné míry proočkovanosti a jejich oživení je tedy mnohem pomalejší.

Nejpomalejší oživení je obecně registrováno v Asii, protože země v regionu jednají velmi opatrně. Čína je v tomto smyslu pravděpodobně nejpřísnější, neboť vede politiku nulové tolerance a zavírá města kvůli regulaci ohnisek. A to ovlivňuje i další země v regionu, které jsou silně závislé na čínských turistech, například Thajsko.

Celkově vzato, cestovní ruch si prostě nemůže oddechnout. Válka na Ukrajině je velkou ranou pro sektor v Evropě, zatímco Covid-19 nadále zastavuje obnovu v jiných částech světa. A v obou případech je těžké předvídat, co přinese budoucnost.

Související články

Komentáře

Přidat komentář