IZRAEL: PO STOPÁCH JEŽÍŠE KRISTA

Michael Trout - Dec 19, 2011
0

Izrael má pro křesťany velmi hluboký náboženský význam, a proto každoročně přijede toto kulturní dědictví zhlédnout několik milionů turistů. Nová Evangelijní stezka zavede poutníky po stopách Ježíše Krista.

Izrael je jedním z nejposvátnějších míst křesťanství. Téměř dvě třetiny z 3,45 milionu návštěvníků, kteří sem každoročně zavítají, jsou poutníci, kteří chtějí navštívit místa související s životem Ježíše Krista. Letos představila vláda zajímavé lákadlo pro příznivce náboženské turistiky - Evangelijní stezku.

Stezka je výsledkem desetiletého výzkumu a pečlivého plánování, které přišly na 800 000 dolarů. Na investici se podílely izraelská vláda a Židovský národní fond. Obě instituce doufají, že výsledná stezka přivede do Izraele více křesťanských turistů.

Stezka vede přes severní Izrael a zahrnuje nejdůležitější lokality z Nového zákona. Je 39 kilometrů dlouhá a míří na jih od Nazarethu přes několik židovských a arabských měst do Kafarnaum, rybářské vesnice a výchozího bodu mnoha Ježíšových poutí.

Začátek stezky u Har Kidumim připomíná zvědavým návštěvníkům legendu o tom, jak Ježíše po jednom kázání v blízké synagoze málem shodili z útesu. Trasa se vine Jizre'elským údolím k hoře Tábor, místu proměnění. Jako alternativa se tu také nabízí cesta vedoucí ke Kfar Kana, kde podle Nového zákona proměnil Ježíš vodu ve víno. Na břeh Galilejského jezera se mohou návštěvníci dopravit i koňmo, tedy o trochu luxusnější podobou Ježíšova osla.

Vláda doufá, že přiláká dalších 200 000 návštěvníků a postarala se o to, aby byl po cestě dostatek míst k ubytování. Evangelijní stezka je otevřená pro každého, kdo touží uvidět křesťanské dědictví na vlastní oči.

Související články

Komentáře

Přidat komentář