SEDM DIVŮ POLSKA

Chris Grad - May 9, 2011
0

Polsko je země krásných hor a nádherných údolí, překrásných jezer i písečných dun, ale i jedinečného kulturního dědictví. Na základě online průzkumu zveřejnily přední polské noviny, Rzeczpospolita, v září 2007 žebříček sedmi divů Polska. Tourism-Review.cz vás zve k obdivování jejich krás.

1 / Solný důl Wieliczka

Solný důl Wieliczka, nebo také Vělička, kousek od Krakova, je zapsán na seznamu UNESCO jako jeden z nejstarších solných dolů na světě. Sůl se zde těžila nepřetržitě od 13. století až do roku 2007. Důl je více než 300 km dlouhý a turisty sem láká řada soch a kaple vytesaná do solné skály. Návštěvníci zde mohou také prozkoumat rozsáhlé solné komory, podzemní jezero nebo shlédnout výstavu o historii místní těžby. Veřejnosti je přístupných 3,5 km dolu a každoročně si ho projde na 1,2 milionu turistů.

2 / Toruňské staré město

Toruň se svými středověkými architektonickými památkami nechybí na seznamu UNESCO. Město si zachovalo středověký půdorys i řadu gotických staveb včetně radnice, kostelů a měšťanských domů. Toruň je také známá jako rodiště Mikuláše Koperníka. Staroměstská radnice ze 13. století je jednou z nejimpozantnějších radnic ve střední Evropě. Pro turisty jsou zajímavé také pozůstatky městského opevnění, především strážné věže.

3 / Hrad Malbork

Hrad Malbork založil Řád německých rytířů, německý římskokatolický řád křižáků, a svojí rozlohou je to největší hrad na světě. Po svém dokončení v roce 1406 se Malbork stal největším gotickým hradem z cihel. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen hrad, ale i muzeum. Obojí je dnes na seznamu světového dědictví UNESCO.

4 / Hrad Wawel a katedrála v Krakově

Gotický hrad Wawel, bývalé sídlo polských panovníků, byl postaven v 11. století. Tvoří ho ale několik staveb z různých období seskupených kolem hlavního nádvoří. K renesanční přestavbě na začátku 16. století, která proměnila hrad v nádherný palác, bylo sezváno mnoho nejlepších domácích i zahraničních umělců, mezi nimiž se objevili i architekti a sochaři z Itálie a malíři z Německa. Hrad se brzy stal modelem vznešených sídel ve střední a východní Evropě. Katedrála na Wawelu, celým názvem Katedrální bazilika sv. Stanislava a sv. Václava, stojí na Wawelu, kde byli tradičně korunováni polští panovníci.

5 / Elblągský kanál, Varmijsko-mazurské vojvodství

Elblągský kanál je 80 km dlouhý a spojuje stovky jezer v severovýchodním Polsku. Byl postaven už v 19. století a dnes je to jedna z nejvýznamnějších technických památek. Proto je také zapsán na seznamu UNESCO. Kanálem mohou proplouvat malá plavidla s výtlakem do 50 tun. Rozdíl mezi hladinami pomáhají vyrovnat zdymadla a důmyslný systém nakloněných rovin. Dnes se kanál využívá hlavně pro rekreační účely a cestovní ruch.

6 / Zamość, Lublinské vojvodství

Zamość, česky Zámostí, je krásné renesanční město v jihovýchodním Polsku. Historické centrum navržené v renesančním duchu je jedinečnou ukázkou dobové architektury, i proto je zapsané na seznamu UNESCO. Základem návrhů je italská teorie o "ideálním městě", arkádové galerie jsou ale ovlivněné místní tradicí. Zamość je tak vynikajícím příkladem inovativního přístupu k plánování měst.

7 / Krakovské tržiště a staré město

Centru Krakova dominuje nejvýznamnější tržiště starého města, polsky Rynek Główny. Bylo založeno ve 13. století a úctyhodných 40.000 m2 z něj dělá největší středověké náměstí v Evropě. Náměstí lemují historické řadové domy, paláce a kostely. Nejoblíbenější atrakcí je ale tržiště Sukiennice, kdysi hlavní centrum mezinárodního obchodu.

Připravil Tourism-Review.cz, zpravodajský portál pro odborníky cestovního ruchu. Více informací na www.tourism-review.cz.

Související články

Komentáře

Přidat komentář