NEJMÉNĚ A NEJVÍCE STRESUJÍCÍ MĚSTA NA SVĚTĚ

Theodore Slate - Sep 20, 2021
0

Atmosféra města se často přenáší na návštěvníky a turisty a svým způsobem může utvářet atmosféru celého výletu. Člověk si musí být zvolenou destinací skutečně jistý, protože to může mít zásadní vliv na celkový zážitek.

V této souvislosti Vaay com analyzoval stresové ukazatele pro stovky měst po celém světě a vytvořil žebříček nejvíce uvolněných a stresujících měst na světě.

Jako základ pro hodnocení byly použity strukturální environmentální faktory, které se vyskytují často a které mohou přispět k celkovému stresu obyvatel. Výsledkem analýzy je index se stovkou velkých měst po celém světě a 15 faktory, které jsou seřazeny od stresujících po nejméně stresující.

Použité faktory

Na začátku studie bylo zkoumáno, které makro faktory (bezpečnost, rovnost pohlaví a menšin, sociální a politická stabilita, znečištění životního prostředí, zdraví, příjem atd.) skutečně přispívají ke stresu.

Tyto faktory byly poté seskupeny do čtyř kategorií a zkoumány stresové ukazatele pro 500 měst po celém světě. Města, pro která nebyla k dispozici žádná spolehlivá data, byla ze seznamu odstraněna, což zúžilo celkový vzorek na 100 měst.

Je tedy třeba říci, že vybraná města nejsou nutně nejméně nebo nejvíce stresující města, spíše tato města byla vybrána kvůli jejich globální srovnatelnosti.

Evropská města na vrcholu

Reykjavík si vedl velmi dobře. Pokud jde o rovnost žen a mužů, znečištění ovzduší a hluk, hlavní město Islandu dokonce získalo 100 ze 100 možných bodů.

Tento výsledek je dán hlavně relativně nižší hustotou osídlení. Město ale také velmi dobře bodovalo z hlediska bezpečnosti, politické a sociální stability a přístupu ke zdravotní péči.

Na druhém a třetím místě v žebříčku nejuvolněnějších měst světa jsou Bern (Švýcarsko) a Helsinky (Finsko). Za nimi následovali novozélandský Wellington a australské Melbourne, které si vedly obzvláště dobře, pokud jde o znečištění ovzduší a přístup ke zdravotní péči.

Druhá polovina žebříčku zahrnuje Oslo, Kodaň, Innsbruck, Hannover a Graz, což ukazuje jasný trend uvolněnější povahy evropských měst, zejména na severu a západě kontinentu.

Bombaj nejvíce stresující, Moskva rovněž v top 10

Na opačném konci žebříčku je Bombaj, který měl celkové skóre 1.0. Hlavními problémy města, alespoň dle průzkumu, jsou počasí a sociálního zabezpečení obyvatelstva.

Za indickým městem následuje nigerijský Lagos, který ztrácí hlavně z hlediska hluku, zatímco největším problémem Manilly (na 3. místě) jsou dopravní zácpy. Po těchto třech následují Nové Dillí, Bagdád a Kábul.

Prvním evropským městem na seznamu je Moskva na 6. místě, přičemž největším problémem je doprava a míra nezaměstnanosti. Následují Karáčí, Jakarta a Kyjev, zatímco turecký Istanbul uzavírá top 10 nejvíce stresujících měst.

Související články

Komentáře

Přidat komentář