CO ČEKAT OD MICE CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2021?

Tourism Review News Desk - Nov 30, 2020
0

Společnosti z celého světa rychle přizpůsobily své programy setkání a akcí požadavkům roku plného nejistot, aby udržovaly kontakt se svými zákazníky, potenciálními zákazníky a zaměstnanci.

To ukazuje předpověď Global Meetings & Events 2021, kterou provedla společnost American Express Meetings & Events, divize společnosti American Express Global Business Travel. Cílem průzkumu byla analýza vývoje MICE cestovního ruchu (schůze, kongresy, výstavy apod.) v letošním roce, a především očekávání pro příští rok.

Hygienické koncepty a technologie

Přestože křivka učení byla strmá, plánovači konferencí rychle přijali komplexní hygienické a bezpečnostní koncepty a více využívali stávající technologie pro virtuální, hybridní i fyzické formáty schůzí.

Platformy pro online konference ukazují své výhody, ale i omezení, přičemž plánovači hledají nové nápady a strategie pro boj s „nudou“ virtuálních schůzí.

Vše však má svou cenu. Účastníci průzkumu uvedli, že 35 % virtuálních a hybridních akcí vyžaduje profesionální podporu specializované agentury. Vzhledem k tomu, že počet cest v roce 2021 se bude pravděpodobně vyvíjet odlišně region od regionu, budou hybridní setkání hrát roli průkopníku těch fyzických.

Jaké jiné výzvy se v souvislosti s virtuálními schůzkami vyskytly? 40 % respondentů uvedlo, že faktorem, s nímž je třeba počítat, je nedostatek zkušeností, zatímco 32 % uvedlo technické problémy a 18 % uvedlo nedostatek zapojení.

„Hodnota, kterou globální společnosti nadále kladou na schůze a akce, je evidentní na rychlosti, s jakou přešly z fyzického na virtuální formát,“ řekl Gerardo Tejado, víceprezident a generální ředitel společnosti American Express Meetings & Events.

„Poselství prognózy Global Meetings and Events 2021 je jasné: schůze musí být. Je zde velký zájem o opětovné fyzické schůzky, jakmile to bude bezpečné. Hybridní schůzky budou katalyzátorem,“ dodal.

Co očekávat v roce 2021

V roce 2021 budou plánovači muset vyrovnat zadrženou poptávku po fyzických setkání s rozpočtovými škrty. Vzhledem k tomu, že letové a hotelové tržby jsou stále poněkud nejisté, stále existují výhrady k časným rezervacím.

Další otázky se hlavně týkají bezpečnosti. 68 % uvedlo, že důvěra v komponenty zdraví a bezpečnosti účastníků je pro ně důležitá z hlediska pořádání fyzických setkání. 59 % uvedlo důležitost flexibilních podmínek zrušení.

Pokud jde o výběr místa, 77 % zdůraznilo, že je důležité vyhovět potřebám sociálního distancování. 52 % respondentů uvedlo, že dezinfekční protokoly jsou pro ně klíčovým faktorem.

V reakci na tyto nejistoty poskytovatelé služeb v současné době přecházejí na mírnější pravidla zrušení a opětovných rezervací, často bez nákladů. Globálně plánovači schůzí očekávají, že malá a jednoduchá setkání na místní a regionální úrovni po celém světě se vrátí o 21 % rychleji než jiné typy konferencí, následovaná interními schůzemi (18 %).

Regionální trendy

Jaké regionální trendy zaznamenala tato analýza MICE cestovního ruchu? Pojďme se podívat na kontinentu jeden po druhém, abychom odhalili jejich konkrétní trendy a očekávání pro příští rok.

Evropa

Dotazovaní očekávají, že fyzická setkání budou v příštím roce představovat přibližně polovinu všech setkání v MICE sektoru. V roce 2021 dojde k nárůstu hybridních a čistě virtuálních událostí při plánování návratu fyzických schůzí.

77 % respondentů uvedlo, že jejich společnost přijala zásady organizace schůzek. To je nejvyšší podíl ze všech zkoumaných regionů. Mezi pěti nejvýraznějších destinací pro setkání patří Madrid, Paříž, Barcelona, Londýn a Berlín.

Navzdory předpokládaným omezením a nejistotám vyjádřila většina respondentů mírný optimismus ohledně stavu MICE cestovní ruchu v roce 2021. Na stupnici od 1 do 10 bylo 12 % velmi optimistických (8 až 10), 72 % se ocitlo uprostřed (4 až 7) a pouze 15 % bylo velmi pesimistických (1 až 3)

Severní Amerika

Severoameričtí respondenti odhadují, že téměř čtvrtina (23,6 %) jejich akcí v roce 2021 bude mít virtuální složku a bude to menší místní akce s méně než 25 účastníky, které nevyžadují leteckou dopravu ani hotelové pokoje.

Očekávají, že 45 % virtuálních/hybridních schůzek se bude konat prostřednictvím webových konferencí a 27 % se bude konat za použití mobilní aplikace.

Předpokládá se, že předními typy konferencí v Severní Americe v roce 2021 budou malá a jednoduchá setkání (USA) a interní setkání týmů (Kanada). Regionálně respondenti očekávají pokles u většiny typů konferencí. 36 % však očekává, že počet zasedání výkonných a dozorčích rad zůstane stabilní.

Co se týče pěti nejvýraznějších destinací pro setkání, všechny se nacházejí ve Spojených státech: Orlando, Las Vegas, New York, Washington a Dallas.

Střední a Jižní Amerika

Respondenti ve Střední a Jižní Americe jsou velmi optimističtí. Ve skutečnosti jsou optimističtější než ostatní regiony, co se týče stavu MICE cestovního ruchu v roce 2021.

76 % plánovačů uvedlo, že karierní příležitosti profesionálů v tomto odvětví jsou „vynikající“. Pokud jde o celkový rozpočet, 41 % dotázaných očekává, že jejich společnost utratí v roce 2021 více na setkáních a akcích. To je nejvyšší podíl ze všech zkoumaných regionů.

Pět nejvýraznějších destinací pro setkání v tomto regionu jsou Mexico City, Buenos Aires, Merida, Sao Paulo a Bogota. Jsou zde tedy geograficky zastoupeny čtyři země.

Asijský Pacifik

Pozitivní náladu lze pociťovat v asijsko-pacifickém regionu po zbytek roku 2020. 16 % dotázaných uvádí, že opět uspořádá fyzické konference, zatímco téměř polovina (47 %) očekává alespoň několik osobních setkání a akcí v posledních týdnech roku 2020.

Respondenti mají také jistotu, co se týče používání technologií. 64 % z nich tvrdí, že jsou velmi optimističtí, pokud jde o jejich schopnost používat technologie během jednání v roce 2021.

 Respondenti v Číně a Hongkongu očekávají plošný nárůst u všech typů schůzek nebo akcí. Čtyři z deseti plánovačů v regionu (43 %) očekávají v roce 2021 více schůzek se zákaznickým zaměřením, zatímco 49 % očekává větší počet interních setkání.

Prognóza Global Meetings & Events 2021, kterou provedla společnost American Express Meetings & Events, je založena na průzkumu mezi 560 odborníky v oboru setkání a schůzí z 37 zemí, který se uskutečnil v srpnu a září tohoto roku.

Související články

Komentáře

Přidat komentář