HYBRIDNÍ UDÁLOSTI: FORMÁT SOUČASNOSTI I BUDOUCNOSTI?

Laura Maudlin - Apr 12, 2021
0

Pandemie Covid-19 a změněné sociální myšlení vyžadují nový pohled na budoucí formát událostí. Hybridní události, které jsou již několik let na vzestupu, se stávají čím dál populárnějšími. Jejich potenciál navíc sedí do dnešní době líp než kterýkoliv jiný formát.

Takový formát vytváří spojení mezi hosty ve studiu nebo v místě konání události a dalšími účastníky na obrazovce. Tímto způsobem lze zvýšit dosah události bez ohledu na místo konání a bez dalšího úsilí.

Výhody smíšených událostí

Je však nutné dodat, že takový formát událostí přináší i své výzvy. Klíčová slova, emocionalizace, komunikace, interakce a motivace jsou jen některé z nich.

Co se však zpočátku jeví jako náročné, lze podrobným plánováním a implementací sofistikovaných technologií hravě zvládnout. Výsledkem je měřitelná a hmatatelná přidaná hodnota pro organizátory i účastníky události.

Cesta do nového světa událostí s sebou přináší jak příležitosti, tak výhody pro účastníky i organizátory. Pokud jde o náklady, jsou podstatně nižší, jelikož výdaje na cestování a ubytování jsou minimální. Časová náročnost také dramaticky klesá. U organizátorů se rovněž snižují náklady na prezentační prostor a pronájem místnosti.

Události lze realizovat ve vysoké kvalitě s udržitelným ukotvením informací, aniž by byla nutná fyzická přítomnost všech účastníků. Kromě toho si vydechne i životní prostředí, protože méně cest na události a z nich sníží uhlíkovou stopu.

Rozsáhlé plánování je nutností

Zatímco náklady na cestování a ubytování klesají se zvýšenou popularitou hybridních událostí, z hlediska úsilí a implementace jde o formát srovnatelný s běžnou událostí.

Úspěšní organizátoři událostí se zaměřují na inscenaci, napětí a emocionalizaci online publika a publika na místě. K tomu je v závislosti na formátu a obsahu události nutné implementovat klipy, gamifikaci, hlasování a další interaktivní prvky s nezbytnými součástmi prezenčních událostí, jako je scénografie, s příslušným technickým vybavením.

V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že nestačí jen přejít z běžné prezenční události na hybridní verzi, jako by mezi nimi neexistovaly rozdíly a zanedbávat požadavky obou skupin účastníků na místě i na obrazovce.

Je nutné vzít v úvahu mnoho podrobností. To zahrnuje design osvětlení kompatibilní s kamerou, který funguje také na obrazovce, a také zabezpečení dat, uživatelskou přívětivost online platformy, přenosovou kapacitu pro streamování nebo integraci streamu na domovskou stránku organizátora.

Stručně řečeno, hybridní událost je úspěšná pouze v případě, že se vytvoří podobná zkušenost jak pro účastníky na místě, tak i pro ty online. Cílem je umožnit oběma skupinám, aby mohly komunikovat, klást otázky, odpovídat a kontaktovat ostatní účastníky.

Související články

Komentáře

Přidat komentář