SLUŽEBNÍ CESTUJÍCÍ: CO VYŽADUJÍ A JAK JE NALÁKAT?

Tomas Haupt - Jan 18, 2021
0

Obchodní cestovní ruch se díky změnám na světovém trhu a vývoji nových technologií rapidně mění. V současné době většinu služebních cest uskutečňují mileniálové a generace Z a obecně se očekává, že do roku 2025 budou tyto skupiny představovat přibližně 75 % celosvětové pracovní síly s průměrným ročním cestováním na vyšší úrovni než v nedávné době (7,4 až 7,7 cest ročně).

Tyto změny představují skutečnou výzvu pro sektor, který se nyní musí přizpůsobit potřebám nového prototypu služebního cestujícího.

Vzhledem k tomu, že cestující na pracovní cestě jsou zvyklí cestovat pouze se základními potřebami, jejich potřeby se zcela liší od potřeb běžných cestujících a lze je obecně rozdělit do tří kategorií: wellness, zážitek a inovace. Obchodní cestovní ruch dosáhne značného růstu v případě, že zohlední každou z těchto kategorií.

Wellness potřeby

Zdravá strava je nezbytná k překonání jet lagu a pomáhá vám zůstat aktivní a nabitý energií pro všechny části cesty. Hotely a organizátoři událostí se musí zaměřit na podávání zdravého jídla a občerstvení za účelem zajištění zdraví cestujících během cesty, ale i dlouhodobě.

Cvičební plán je rovněž dobrý způsob, jak zajistit pohodlí turistů, ať už dávají přednost cvičení v interiéru, nebo venku. Při plánování je důležité znát všechny dostupné možnosti cvičení a sladit je s agendou cestujícího.

Pravidelná hydratace je rovněž důležitá, takže dobrou volbou je mít k dispozici opakovaně použitelnou láhev s vodou. Časté nákupy vody mohou představovat značné náklady, takže opětovně použitelná nádoba je dobrou alternativou, jak ušetřit peníze, aniž by byla hydratace jedince v ohrožení.

Cestování bez komplikací

Navrhujte spolehlivé cestovní programy, protože služební cestující obvykle ztrácejí spoustu času byrokratickými postupy a kontrolami pasů. Aby to bylo možné usnadnit, některé vlády zavádí proces časných kontrol, s nimiž mohou cestující vstoupit do země rychle, aniž by ztráceli čas kontrolami.

Dále nabízejte pojištění fyzické integrity cestujícího i jeho věcí. Jednou z hlavních povinností společnosti je udržovat bezpečnost cestujícího po celou dobu jeho cesty. Tváří v tvář této situaci musí hoteliéři a organizátoři událostí prokázat, že mají nástroje pro efektivní ochranu cestujícího, stejně jako jeho zavazadel a jiného cenného majetku.

Dalším důležitým faktorem je konektivita. Cestující sice cestují hlavně za pracovními povinnostmi, ale stále musí udržovat kontakt s příbuznými, kolegy a šéfy. Hlavní formou konektivity, kterou ubytovací zařízení a organizátoři událostí mohou nabídnout je bezplatné, neomezené a centralizované Wi-Fi připojení ve všech oblastech, ve kterých se cestující bude pohybovat.

Další způsob zaujetí pracovníků je kancelář nebo místnost připravena k plnění pracovních úkolů, a to zejména v případě, že služební cesta trvá delší dobu. Potřeby takového pracovního prostoru se mohou lišit, ale obecně zahrnují stůl, konferenční místnost, dobré připojení k internetu a kancelářské potřeby.

Výkonné služby, které usnadňují cestování a umožňují cestujícím soustředit se výhradně na své pracovní záležitosti, jsou rovněž důležitou součástí cestovního zážitku. Mezi tyto služby patří prádelna, pokojová služba, doprava atd.

Kromě toho jsou důležité i aktivity ve volném čase a rekreace. I když se jedná o spíše druhořadý aspekt v kontextu služebních cest, i tak si cestující rád užije některé atrakce, které destinace nabízí, od zážitků kulinářských po prohlídky města.

Potřeba inovace

Jak již bylo zmíněno, obchodní cestující se potřebují soustředit výhradně na práci, a proto jsou stále častěji k vidění aplikace pro rezervaci ubytování, předčasné odbavení, rezervaci událostí, správu plánů a další. Ideální je mít pro veškeré tyto záležitosti jednu platformu. Pokud jde o mezinárodní cestování, existuje mnoho digitálních nástrojů s radami a doporučeními ohledně jazykových a kulturních prvků destinace.

Nutné je rovně nejmodernější připojení k internetu. Nejde jen o připojení k Wi-Fi, ale ubytovací zařízení musí rovněž nabízet špičkové internetové služby, jako je například technologie 5G s vysokou rychlostí prohlížení.

Závěrem je třeba dodat, že služební cestující požadují individuální zacházení, zejména proto, že nesdílejí stejné potřeby jako běžní turisté. Statistiky ukazují, že čím lepší zážitek z cesty, tím větší je ochota podniknout další cesty, což také zvyšuje jejich závazek vůči společnosti, pro kterou pracují.

Stejným způsobem, když mají agentury na starosti každodenní záležitosti, mají cestující větší příležitost zaměřit se na aspekty, pro které cestovali, a zároveň zlepšit výkon a učit se, což je skvělý důvod, proč společnosti tyto cesty organizují a financují.

Související články

Komentáře

Přidat komentář