OBCHODNÍ CESTY: ŽENY CESTUJÍ MÉNĚ BĚHEM PANDEMIE COVID-19

Kevin Eagan - Dec 14, 2020
0

Pandemie Covid-19 nejenže značně snížila počet služebních cest, ale také znatelně změnila poměr pohlaví cestujících. Obchodní cesty se v posledních měsících opět staly mužskou doménou.

To je závěr společnosti AirPlus International po vyhodnocení 300 000 rezervací letů v lednu a říjnu 2020. Dceřiná společnost Lufthansy se zaměřila na obchodní cestující v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii. Výsledkem je, že ženy cestující méně.

Jaké jsou důvody?

Před pandemií byla asi každá pátá obchodní cestující v Německu žena. Podle studie to bylo v lednu 2020 18,6 %. Toto procento v předchozích letech mírně vzrostlo, ale v důsledku pandemie došlo k poklesu: v říjnu tvořily ženy pouze 12,1 % obchodních cestujících. V současné době jde tedy o poměr jedné ženy na každých osm mužských obchodních cestujících.

Existuje několik doplňujících vysvětlení toho, proč ženy cestují méně. „Za prvé, pozorujeme, že určité profesní skupiny cestují více než ostatní, protože jejich přítomnost na pracovišti je povinná,“ vysvětluje marketingový manažer AirPlus Yaël Klein. Patří mezi ně například instalační a terénní inženýři a tyto pozice zaujímají převážně muži.

„Zadruhé vidíme, že v určitých odvětvích lidé cestují více než v jiných,“ pokračoval Klein. Například společnosti v energetickém sektoru mají více služebních cest než poskytovatelé softwaru.

Kromě toho je také zřejmé, že ženy během pandemie pravděpodobněji zůstanou doma, aby si udržely rodinný život a staraly se o děti.

„Mohli jsme zde spatřit návrat k poněkud tradičnějšímu rozpoložení ihned po uzavření škol. I poté, co se školy znovu otevřely, se toho však moc nezměnilo,“ Klein uzavřel.

Británie s vyšším poklesem, Francie menší

Zajímavé je srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Pokles podílu žen cestujících ve Velké Británii je ještě drastičtější. Před zahájením pandemie činilo procento cestujících 24,5 %, ale v říjnu kleslo na 13, 6 %.

Negativní trend je méně výrazný ve Francii, která měla na začátku roku téměř přesně stejné procento jako Spojené království. Tady byla jedna z pěti obchodních cestujících v říjnu ještě ženou.

Nejhůř je na tom však Itálie – země s tradičně nízkým podílem žen cestujících v obchodní sféře. Zatímco před pandemií to bylo 17,5 %, v říjnu to bylo pouze jedna z deseti cestujících (10,7 %). Za jeden z důvodu je považováno poněkud „klasické“ chápání rolí.

Zatímco prudký pokles podílu žen mezi obchodními cestujícími v Itálii je pro odborníky jen malým překvapením, skoky v trendech ve Francii a Velké Británii jsou pozoruhodné.

„Podle našich pozorování zde hrají roli rozdíly v aplikaci schémat zkrácené pracovní doby i různé přístupy k zavírání škol a kanceláří,“ vysvětluje marketingový manažer AirPlus.

Zdůrazňuje, že i když údaje ukazují vzorce chování, nelze je podrobně vysvětlit. Důležité podle ní je, že jakmile pandemie skončí a obchodní cesty se vrátí do normálu, trend se obrátí. Neměla by již být viditelná taková dominance mužů a ženy budou cestovat častěji.

Související články

Komentáře

Přidat komentář