Středozemí region přivítá do roku 2030 500 milionů turistů

Theodore Slate - Apr 30, 2012
0

Středozemí má v plánu stát se do roku 2030 jednou z nejoblíbenějších turistických destinací. Podle Světové organizace cestovního ruchu jsou vyhlídky Středomoří dobré, region přivítal 300 milionů turistů. Podle statistik cestovalo v roce 2010 zhruba 980 milionů turistů, do Středomoří tak zavítala zhruba třetina.

Také zisky z turistiky byly ve Středomoří větší než ve zbytku světa, celkem 190 miliard eur. Podle Světové organizace cestovního ruchu je to největší podíl ze zisků z turismu na světě, a to 26 %. Kvůli politickým nepokojům, které proběhly v roce 2011 je ale nutno brát potenciál těchto čísel s rezervou.

Ekonomika států ve Středomoří závisí z velké části na turismu. V rozmezí let1995 a 2010 stoupl průměrný meziroční nárůst v počtu návštěv o 3,7 %. Většina turistů přijíždí z Evropy, celých 81 %. Ze Středního východu je to jen 6 % a stejně je návštěvníků z Ameriky, zatímco z Afriky je to 7 %.

Co do počtu turistů ze všech středomořských států drží prvenství Francie. Krásná krajina, kultura, muzeum Louvre a Eiffelova věž v Paříži sem každoročně přilákají 79 milionů turistů. Vítězství Francie je opravdu drtivé, protože Španělsko, které je na druhém místě přivítá každoročně „pouhých“ 57 milionů turistů. Třetí je Itálie se 46 miliony, pak Turecko s 29 miliony a nakonec Řecko s 16 miliony.

Světová organizace cestovního ruchu předpokládá, že se bude turismus ve Středomoří nadále příznivě vyvíjet. Do roku 2030 by mělo oblast navštívit 500 milionů turistů. Kvůli politickým nepokojům klesl počet turistů na Středním východě o 31 % a v Severní Africe o 10 %. Proto zní vysoké číslo z předpovědi fantasticky.

Počítá se ale s tím, že destinace na Středním východě, v Severní Africe a na východě Středomoří si přízeň turistů brzy opět získají. Klíčovou roli by v tom měla sehrát změna strategie v turismu.

Obory spjaté s turistikou ve všech oblastech chtějí změnit strategii, aby oslovily více návštěvníků. Hlavní je zlepšit produkty a zapracovat na turistických atrakcích. Středomoří má před sebou dlouhou cestu, ale podpora kultury a zlepšení životního prostředí by mohly pomoci zužitkovat levné lety a opravdu turismu pomoci. Dalším krokem je podporovat kulturní tradice a ochranu přírody. Velmi důležitá je také podpora technického rozvoje a posílení vzájemných vztahů mezi státy poloostrova. Pak už číslo 500 milionů nebude nedosažitelné.

Související články

Komentáře

Přidat komentář