TĚŽKÁ RÁNA PRO OBCHODNÍ MODEL BOOKING.COM V NĚMECKU

Laura Maudlin - May 24, 2021
0

V budoucnu bude v Německu umožněno smluvním hotelům nabízet přenocování za nižší ceny, než jaké jsou uvedeny na Booking.com.

Těžká rána pro obchodní model Booking.com. Největší světový portál pro hotelové ubytování již nemůže v Německu zakazovat svým smluvním partnerům nabízet pokoj za nižší cenu, než je uvedeno na platformě. O tom rozhodl 18. května Německý spolkový soud v Karlsruhe.

„Soudci považovali tuto praxi za neslučitelnou s německou a mezinárodní protimonopolní legislativou,“ uvedl po oznámení rozhodnutí mluvčí hotelové asociace Dehoga. Šéf kartelové kanceláře Andreas Mundt, který byl mezi žalobci, rozhodnutí uvítal.

Hotelová sdružení s podporou německého spolkového kartelového úřadu už roky žalují proti údajné „nadřazenosti“ online hotelových portálů. Hoteliéři uvádějí, že zejména Booking.com, HRS a Expedia bezohledně diktují své smluvní podmínky převážně středně velkým poskytovatelům ubytování.

Studie univerzity aplikovaných věd západního Švýcarska ve Valais zjistila, že pouze čtvrtina všech evropských ubytovacích zařízení má stále pocit, že s nimi portály zacházejí spravedlivě.

Hostely jsou například nuceny účastnit se slevových kampaní nebo poskytovat hostům štědré podmínky zrušení. Kromě toho existují provize agentur, které se často pohybují mezi 15 až 25 procenty z ceny ubytování, zatímco samotní hoteliéři mají obvykle jen rozpětí mezi třemi a pěti procenty.

Sektor dosáhl svého prvního soudního vítězství v roce 2015 proti kolínskému HRS. Düsseldorfský vyšší zemský soud zakázal dlouholetému konkurenčnímu partnerovi v oblasti rezervací požadovat od svých hotelových partnerů vždy nejnižší ceny.

Spor se však týkal pouze takzvaných doložek „o nejlepší ceně“, s nimiž společnost HRS zakázala nabízet nižší ceny na konkurenčních portálech. Spory ohledně „úzkých doložek o nejlepší ceně“ však pokračovaly.

S nimi mohly portály svým partnerům zakázat podbízení online hotelových cen, které jsou u nich uvedeny, pomocí vlastních ceníků, například na recepci.

Závislost na online platformách se zvýšila

Tato praktika byla rovněž zakázaná Bonnskou kartelovou kanceláří v roce 2015, ale tento zákaz poté selhal po stížnosti společnosti Booking před Vyšším krajským soudem. „Úzké paritní doložky sazby“ Bookingu byly „nutné a přiměřené“, rozhodl soud k překvapení mnohých.

Düsseldorfský soud poukázal na nebezpečí tzv. „bezplatných jezdců“, kteří používají rezervaci při vyhledávání hotelů k tomu, aby si levněji zarezervovali hotel.

Ačkoliv obchodní model Booking.com ve formě doložek o nejlepší ceně narušily hospodářskou soutěž, v té době se domníval vrchní zemský soud, že jsou pro tento model nezbytné a zákaz kartelů se na ně nevztahuje.

Vzhledem k tomu, že se vedoucí kartelového úřadu Mundt odvolal, bylo nyní před Spolkovým sodem přijato opačné rozhodnutí. Obchodní formát Booking.com – a tedy i podobných hotelových portálů – bude nyní pravděpodobně odpovídajícím způsobem poznamenán.

Ačkoli společnost Booking.com podle svého vlastního prohlášení v roce 2015 pozastavila doložku o nejlepší ceně, aby se vyhnula nárokům na náhradu škody ze strany hoteliérů, závislost hotelů na rezervačních portálech stále rostla.

Skupiny hotelů, jako je Accord (Ibis, Mercure), se tomu nyní snaží čelit pomocí nákladných věrnostních programů pro zákazníky, jako jsou Acor Live Limitless (ALL) nebo Hilton Honors.

Zatímco v roce 2013 bylo téměř 64 % všech přenocování v Německu rezervováno přímo u hoelu, podle studie Univerzity aplikovaných věd západního Švýcarska tento podíl do konce roku 2019 klesl na 58,5 procenta.

Online rezervační platformy naopak mohly během tohoto období zvýšit svůj podíl z 20,9 na 29,6 procenta. Tři hlavní hráči, Booking, Expedia a HRS, dosáhly na evropském trhu online rezervačních portálů kombinovaného tržního podílu 92 %, přičemž v Evropě dominoval Booking s podílem 68,4 % a 66,6 % v Německu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář