NĚMEČTÍ HOTELIÉŘI ŽÁDAJÍ KOMPENZACI OD REZERVAČNÍ PLATFORMY BOOKING.COM

Ashley Nault - Apr 5, 2021
0

Německá hotelová asociace (IHA) se rozhodla podpořit hromadnou žalobu podanou přibližně 2000 hotely proti rezervační platformě Booking.com u berlínského krajského soudu.

Asociace zdůvodňuje své rozhodnutí závazkem pomoci hoteliérům domoci se svých práv u soudu. Nejpozději od roku 2004 uplatňuje Booking.com klauzule o nejlepší ceně, za jejíchž pomoci rezervační portál zakazuje přidruženým hotelům nabízet pokoje za nižší ceny.

Za pomocí těchto klauzulí společnost chránila svůj obchodní model před jakoukoli konkurencí v rozporu protimonopolní legislativou, což společnosti nakonec umožnilo inkasovat provize z rezervací až do výše 50 % ceny pokoje.

Nezdařilá vyjednávání o vypořádání

Ve své podstatě tyto smluvní položky působily vůči hoteliérům až destruktivně. I z tohoto důvodu se IHA rozhodla podpořil přibližně 2 000 hotelů, které se připojily k iniciativě „DaBeisein“ za účelem vymáhání jejich nároku na odškodnění u soudu.

„Po několika měsících jednání o vypořádání, která byla ve skutečnosti konstruktivní, Booking.com překvapivě opustil koncem října loňského roku jednací stůl a svévolně žaloval 66 hotelů účastnících se iniciativy u nizozemského soudu v Amsterdamu za „negativní určení odpovědnosti“. Zbývajících 2 000 hotelů tak nemělo jinou možnost než nyní podat hromadnou žalobu u berlínského krajského soudu,“ vysvětlil postup Otto Lindner, předseda IHA.

V roce 2013 zahájil Federální kartelový úřad protimonopolní řízení proti rezervační platformě Booking.com na základě stížnosti IHA kvůli použití klauzulí o nejlepší ceně v rozporu s antimonopolním zákonem.

Poté, co jak Federální kartelový úřad, tak vrchní regionální soud v Düsseldorfu v souběžném případě nepochybovaly o tom, že doložky o nejlepší ceně jsou neslučitelné s německým a evropským antimonopolním zákonem, Booking.com nakonec v roce 2015 ze svých podmínek tuto klauzuli odstranil.

Mnoholetý profit

„V tento okamžik již platforma Booking.com uplatňovala klauzuli o nejlepší ceně po dobu více než 10 let, a tím výrazně omezila konkurenci mezi portály pro rezervaci hotelů a přímým prodejem hotelů. To přineslo nejen úplné zastavení provizní soutěže mezi portály, ale také značně znemožnilo prodej hotelů prostřednictvím vlastních stránek,“ řekl Markus Luthe, generální ředitel IHA.

„V režimu doložek o nejlepší ceně se rezervační provize nejen dokázaly udržet na nadměrné úrovni od roku 2004, ale také v průběhu let výrazně vzrostly,“ zdůraznil Luthe.

„Nyní chceme uplatnit nárok hotelů na odškodnění podle zásad německého a evropského protimonopolního zákona vůči společnosti Booking.com u příslušných soudů v Berlíně a Amsterdamu,“ uzavřel.

Vzhledem k tomu, že vymáhání jejich nároků by bylo spojeno s neúnosnými náklady a riziky pro mnoho hotelů, IHA se rozhodla zakročit a prostřednictvím dohod s renomovanými finančníky dosáhla toho, že hotely nemusí hradit náklady soudních sporů a ani neponesou riziko dalších nákladů.

Prohlášení společnosti Booking.com

Společnost Booking.com přirozeně vidí fakta poněkud odlišně. A je třeba říci, že její pozice je docela vágní.

„Výslovně nesouhlasíme s tvrzeními IHA, a i když jsme byli připraveni zahájit otevřený a konstruktivní dialog, IHA trvala na nevhodných a neopodstatněných obviněních, aniž by projevila ochotu přiměřeně prodiskutovat faktické nebo právní důvody svých obav,“ zněl úvod prohlášení společnosti.

Klauzule o paritě napadená IHA nejen zajišťují, že můžeme poskytovat veškerou hodnotu a služby, které poskytujeme naším partnerům. Jsou také známy všem našim partnerům, kteří si vybrali nebo se rozhodli pro spolupráci s Booking.com. Ve výsledku odkazujeme zákazníky z celého světa na naše partnery, a to za mnohem nižší cenu, než jakou by stála reklama jejich vlastního ubytování,“ pokračovalo.

„Zejména v těchto bezprecedentních dobách, které mají i nadále nesmírný dopad na celý cestovní ruch, a to včetně Booking.com a našich ubytovacích partnerů, bychom měli všichni zůstat soustředěni a více než kdy jindy odhodláni společně budovat naše odvětví. Všichni máme zájem na tom, abychom se vyhnuli zbytečným a nákladným soudním sporům a zaměřili své úsilí na přestavbu cestovního ruchu,“ uzavřela společnost.

Související články

Komentáře

Přidat komentář