EGYPT INVESTUJE DO FILMU A CESTOVNÍHO RUCHU

Chris Grad - Oct 1, 2012
0

Od nepokojů 2011, které ukončily dlouhou éru Husního Mubáraka, se egyptská ekonomika marně snaží postavit na nohy. Za problémem stojí z velké míry odliv turistů a investorů, kteří se zemi vyhýbají kvůli nestabilitě vyvolané převratem.

V minulých letech byl Egypt přímo rájem investorů, kteří sem přijížděli při hledání nových trhů. Právě v té době zažívala ekonomika největší růst, meziročně zhruba o 7 %. Situace se ale drasticky změnila v důsledku politických otřesů a minulý finanční rok přinesl růst pouhých 2 %.

Za Mubárakovy vlády tvořil turismus 10 % ekonomiky. Nedávné problémy, například nedávné protesty proti americké ambasádě v souvislosti s urážlivým filmem o proroku Mohamedovi, cestovní ruch podkopávají. Mnoho států proto své občany od návštěvy Egypta odrazuje.

Také Luxor závisí do velké míry na cestovním ruchu. Návštěvníky sem lákají četné památky včetně proslulého chrámu z roku 1300 př. n. l. Nedávno se stal právě Luxorský chrám dějištěm slavnostního zahájení Egyptského a evropského filmového festivalu sponzorovaného jak Ministerstvem kultury, tak soukromými a veřejnými institucemi. Celý festival byl oslavou egyptského potenciálu coby destinace turistů a filmařů.

Festival není jedinou akcí, do které egyptská vláda investuje, celkem je jich zhruba 36. Generální ředitel festivalu vyzdvihl jeho význam pro využití potenciálu Luxoru, který stále nabízí významné památky turistům z celého světa. Jeho tajemník zase vyjádřil naději, že zisk z festivalu pomůže cestovnímu ruchu zpátky na výslunní.

Turismus může egyptské ekonomice pořád hodně pomoci. Kvalitní filmy najdou odbyt nejen u příznivců filmu v regionu, ale všude ve světě. Důležitý je v tomto ohledu zejména arabský trh, protože většina zdejších obyvatel egyptské arabštině rozumí.

Vláda podnikla přes Ministerstvo kultury potřebné kroky k oživení cestovního ruchu a začala film finančně podporovat. Dotuje rozpočty z 50 %, díky čemuž zatím vzniklo 37 filmů. Další podpora patří filmovým festivalům včetně nadcházejícího Káhirského mezinárodního filmového festivalu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář