JAPONSKO ROZŠIŘUJE LETIŠTĚ - CHCE POSÍLIT CESTOVNÍ RUCH

William Law - Nov 1, 2010
0

Japonská vláda chce zvýšit zisk z leteckého průmyslu. Rozhodla se proto rozšířit stávající letiště. Rozšíření Tokijského mezinárodního letiště v Hanedě má zajistit příliv zahraničních turistů do Japonska, a tak posílit cestovní ruch.

 

Japonsko plánuje rozšířit stávající letiště a podpořit tak dopravu do a ze země. Japonsko je poměrně malá země s velkou a rostoucí populací. Reakce veřejnosti na obří stavební projekty proto nebývá příznivá. Japonci si dříve také hodně stěžovali na hluk z letišť a znečišťování životního prostředí. Stížnosti však postupně utichly zároveň s tím, jak se hluk z letadel významně snížil. Veřejnost dnes chápe význam letišť pro ekonomický růst země i osobní dopravu.

Mezi jinými projekty na podporu cestovního ruchu v Japonsku je revitalizace letišť pro japonskou vládu prioritou. Největším plánem je Haneda v Tokiu. Nová čtvrtá ranvej se stane vstupní branou do 17 evropských měst, a to přímo z hlavního města. Radovat se z toho mohou také Evropané a Američané. Japonci jsou přece vyhlášení bezproblémoví turisti. Počet letů vzroste postupně na 450 000 ročně, z toho 90 000 budou mezinárodní lety. Jen pro letiště v Tokiu to znamená 50% nárůst. Jakmile projdou podobnou proměnou i ostatní japonská letiště, bude japonské nebe plné letadel. Podobná situace nenastala od poloviny 40. let.

Japonský průmysl cestovního ruchu už teď musí jen zlepšit své služby a držet s letišti krok. Jestli se to podaří, může se Japonsko stát jedním ze světových gigantů cestovního ruchu. Zajistit turistům dopravu tam a zpět je první krok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

Komentáře

Přidat komentář